Ajalehe lugemise päev

Tallinn, 30. mai 2000. 3. juunil toimub Tallinnas Rahvusraamatukogus õpilastele ajalehtede ja ajakirjade lugemise päev, kus antakse kätte kahe koolilehtede võistluse auhinnad.

Euroopa Liidu Phare eesti keele õppe programm ja Ajalehtede Liit teevad kokkuvõtte vene kooli ajalehevõistlusest. Vene koolide eesti keele tunnis valmistatud lehtedele oli eeskujuks Ajalehtede Liidu koostatud Ajaleheleht, kus tutvustatakse ajalehežanre.

Koolinoorte Ajakirjanduse Tugikeskus ja Eesti Ekspress annavad aga välja auhinnad oma koolilehtede konkursist osavõtjatele.

Programmi “Ajaleht koolitunnis” raames on Ajalehtede Liit välja andnud neli Ajalehelehte: kaks tutvustavad žanre ja ajalehe ülesehitust, üks õpetab lugema valmiseelset ajakirjandust ning üks on pühendatud elukutsevalikule. Kolm esimest lehte valmisid Avastud Eesti Fondi rahalisel toetusel.

EALL