Eesti
Meediaettevõtete
Liit

Eesti Meediaettevõtete Liit (EML) on meediakanalite ühistes huvides tegutsev organisatsioon, mille liikmeskonda kuuluvad ajalehed, ajakirjad, portaalid, tele- ja raadiokanalid. EML kaitseb oma liikmete ühiseid huve ja õigusi, lähtudes demokraatliku ajakirjanduse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest. EML-i finantseeritakse liikmemaksudest.

Kuni 2019. aasta aprillini kandis EML nime Eesti Ajalehtede Liit, kuid seoses liikmeskonna laienemisega muudeti ka nime.

EML on asutatud 1990.
EML on WAN-IFRA ja News Media Europe (NME) liige.

Oma eesmärke järgides Eesti Meediaettevõtete Liit:

  • esindab liikmeid seadusloome, levi, trüki, reklaami, omandisuhete jm suunamisel;
  • arendab koostööd meediaorganisatsioonidega kodu- ja välismaal;
  • pakub liikmetele vőimalusi mőtte- ja infovahetuseks;
  • koos Pressinőukoguga seisab hea ajakirjandustava eest ja vőitleb pressivabaduse rikkumise vastu;
  • tegutseb avaliku teabe ladusa kättesaadavuse nimel;
  • korraldab liikmetele täienduskoolitust ning ajakirjanduskonkursse;
  • kogub ja avaldab meediastatistikat, vahendab uurimusi ja maailma ajaleheuudiseid;
Nõukogu liikmed
2024. aastal

Toomas Tiivel
EML nõukogu esimees
AS Postimees Grupp juhatuse esimees

Erik Heinsaar
AS Õhtuleht Kirjastus juhatuse esimees

Maris Hellrand
OÜ Hiiu Meedia juhatuse liige

Priit Hõbemägi
Postimehe peatoimetaja

Meelis Mandel
Äripäeva peatoimetaja

Margus Mets
AS Postimees Grupi maakonnalehtede vastutav väljaandja

Kaire Reiljan
Lääne Elu peatoimetaja

Urmo Soonvald
Eesti Päevalehe ja Delfi peatoimetaja

Signe Suur
TV3 Grupp Eesti tegevjuht

Argo Virkebau
AS Delfi Meedia juhatuse esimees

Väino Koorberg
EML juhatuse liige

Maige Prööm
EML tegevsekretär

Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmete kohustused:

1. Järgides liidu põhikirja osalema ühistegevuses kutselises, majanduslikes ja teistes huvides.
2. Pidama kinni hea ajakirjandustava ja ajakirjanduseetika normidest, aktsepteerima Pressinõukogu otsuseid.
3. Järgima kõiki EML-i poolt heakskiidetud hea tava leppeid.
4. Täitma liidu poolt sõlmitud kokkuleppeid ja lepinguid.
5. Täitma liidu üldkoosoleku, nõukogu ja juhatuse otsuseid, mis on tehtud kooskõlas liidu põhikirjaga.
6. Esitama liidule vähemalt kord aastas meediakanali tegevust kajastavat statistikat.
7. Tasuma õigeaegselt liidu üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja korras iga-aastast liidu liikmemaksu.
8. Osalema aktiivselt liidu poolt korraldatavatel loomingulistel konkurssidel, seminaridel ja teistel üritustel.