Kaebuse esitamine
Tutvu enne kaebuse esitamist juhendiga „Kuidas esitada kaebust“
Juhime tähelepanu, et kaebust saab esitada vaid enda kohta ajakirjanduses ilmunud materjali peale (vaata statuuti).
Kaebuse esitamisel tuleb täita kõik tärniga märgitud lahtrid (*).
Kaebuse esitamine

1. Kontaktandmed

Kaebuse esitaja andmed.

2. Meediakanal

Andmed meediakanali ja saate/artikli kohta, mille peale kaebuse esitad.

3. Saate / artikli link või fail

Lisa link või laadi üles fail. Üleslaetava faili lubatud formaadid on mp3 või mp4. Faili maksimaalne lubatud suurus on 15 MB.

Maximum file size: 15MB

4. Kaebuse sisu

4.1 Kirjelda lühidalt mida ja kuidas on rikutud, vajadusel märgi ära, millised on tõesed faktid (maksimaalselt 5000 tähemärki).
4.2 Nimeta ajakirjanduseetika koodeksi punktid, mida on rikutud ja märgi ka kuidas neid on rikutud.
0 / 5000 lubatud tähemärgist

5. Tegevus enne kaebuse esitamist

Kas oled võtnud toimetusega ühendust, et viga kõrvaldataks?
Kas viga parandati?
Kas taotlesid vastulauset?
Kas vastulause avaldati?

Pressinõukogu võib jätta menetlusse võtmata kaebuse, kui enne selle esitamist on ilmunud parandus või vabandus.
Kui asjas on käimas kohtulik menetlus, siis Pressinõukogu kaebust ei menetle.

Kinnitan, et asjas ei ole kohtulikku menetlust:

6. Kaebusega seotud lisamaterjalid

Esita kõik materjalid PDF-formaadis. Kui Sul on enam kui viis faili, palun paki need kokku ZIP-formaati. Soovitame esitada ainult kõige olulisemad lisad. Materjalide maht ei tohi ületada 8MB.

Maximum file size: 8MB

NB! Pressinõukogu pädevuses on teha otsus selle kohta, kas meediakanal on rikkunud head ajakirjandustava või ei. Pressinõukogu kaudu ei saa taotleda parandusi, vabandusi, vastulauset, kustutamist vms.