Pressinõukogu otsused

Pressinõukogu otsused on taunivad (kui PN tuvastab hea ajakirjandustava rikkumise) või õigeksmõistvad (kui PN ei tuvasta hea ajakirjandustava rikkumist).

Ajalehed kohustuvad avaldama tauniva otsuse. Pressinõukogu otsused tuleb avaldada muutmata kujul ilma toimetuse kommentaarideta. Veebiväljaanded kohustuvad avaldama tauniva otsuse artikli juures, mille puhul Pressinõukogu rikkumise tuvastas ja lisaks viitama otsusele vaidlusaluses artiklis. Ringhäälingujaamad kohustuvad avaldama tauniva otsuse eetris. Kõik otsused avaldatakse internetis Eesti Meediaettevõtete Liiidu koduleheküljel Pressinõukogu rubriigis.

Otsus nr 1108
Pressinõukogu otsus 15.12.2022 | TAUNIV. "Kuuuurija" rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Kõnnu tn 1a korteriühistu,...
Otsus nr 1105
Pressinõukogu otsus 15.12.2022 | TAUNIV. Kroonika rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Andrei Korobeiniku kaebust 14....
Otsus nr 1110
Pressinõukogu otsus 15.12.2022 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Lääne-Tallinna Keskhaigla...
Otsus nr 1106
Pressinõukogu otsus 15.12.2022 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Kadri Kristelle...
Otsus nr 1102
Pressinõukogu otsus 15.12.2022 | ÕIGEKSMÕISTEV. Kanal 2 ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Sandra Kulderknupu...
Otsus nr 1107
Pressinõukogu otsus 15.12.2022 | TAUNIV. Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Transpordiameti kaebust Eesti...
Otsus nr 1101
Pressinõukogu otsus 03.11.2022 | TAUNIV. Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Herman Simmi kaebust...
Otsus nr 1100
Pressinõukogu otsus 03.11.2022 | TAUNIV. MK-Estonia rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas kaebust (anonüümne menetlus, kaebaja...
Otsus nr 1103
Pressinõukogu otsus 03.11.2022 | TAUNIV. Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Magnetic MRO kaebust...
Otsus nr 1104
Pressinõukogu otsus 03.11.2022 | TAUNIV. Postimees rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas MTÜ Eesti Metsaselts kaebust...
Otsus nr 1095
Pressinõukogu otsus 22.09.2022 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Heiki Trakmanni...
Otsus nr 1097
Pressinõukogu otsus 22.09.2022 | ÕIGEKSMÕISTEV. Pealtnägija ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Helen Nelis-Naukase kaebust...
Otsus nr 1099
Pressinõukogu otsus 22.09.2022 | ÕIGEKSMÕISTEV. Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Janno Kella kaebust...
Otsus nr 1096
Pressinõukogu otsus 22.09.2022 | TAUNIV. Postimees rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas ATG Bussipark OÜ kaebust...
Otsus nr 1090
Pressinõukogu otsus 09.06.2022 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Mari-Ann Ploompuu...