Pressinõukogu otsused

Pressinõukogu otsused on taunivad (kui PN tuvastab hea ajakirjandustava rikkumise) või õigeksmõistvad (kui PN ei tuvasta hea ajakirjandustava rikkumist).

Ajalehed kohustuvad avaldama tauniva otsuse. Pressinõukogu otsused tuleb avaldada muutmata kujul ilma toimetuse kommentaarideta. Veebiväljaanded kohustuvad avaldama tauniva otsuse artikli juures, mille puhul Pressinõukogu rikkumise tuvastas ja lisaks viitama otsusele vaidlusaluses artiklis. Ringhäälingujaamad kohustuvad avaldama tauniva otsuse eetris. Kõik otsused avaldatakse internetis Eesti Meediaettevõtete Liiidu koduleheküljel Pressinõukogu rubriigis.

Otsus nr 1173
Pressinõukogu otsus 23.05.2024 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Margus Neudorfi...
Otsus nr 1169
Pressinõukogu otsus 11.04.2024 | TAUNIV. Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Tallinna abilinnapea Betina Beškina...
Otsus nr 1171
Pressinõukogu otsus 11.00.2024 | ÕIGEKSMÕISTEV. Sakala ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Jaak Israeli kaebust...
Otsus nr 1167
Pressinõukogu otsus 28.03.2024 | ÕIGEKSMÕISTEV. Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas kaebust (anonüümne menetlus,...
Otsus nr 1165
Pressinõukogu otsus 28.03.2024 | ÕIGEKSMÕISTEV. Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Hoiu-laenuühistu ERIAL kaebust...
Otsus nr 1166
Pressinõukogu otsus 28.03.2024 | ÕIGEKSMÕISTEV. Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Arko Okki kaebust...
Otsus nr 1163
Pressinõukogu otsus 28.03.2024 | ÕIGEKSMÕISTEV. Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Aare Pällini kaebust...
Otsus nr 1160
Pressinõukogu otsus 15.02.2024 | TAUNIV. Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Taavi Rõivase, Marek...
Otsus nr 1162
Pressinõukogu otsus 15.02.2024 | TAUNIV. Virumaa Teataja rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Anu Karajevi kaebust...
Otsus nr 1154
Pressinõukogu otsus 15.02.2024 | ÕIGEKSMÕISTEV. Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas kaebust Postimehes 6....
Otsus nr 1161
Pressinõukogu otsus 15.02.2024 | ÕIGEKSMÕISTEV. Hiiu Leht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Kärdla osavallavanema...
Otsus nr 1153
Pressinõukogu otsus 18.01.2024 | TAUNIV. TV3 rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Räpina vallavalitsuse kaebust 6....
Otsus nr 1156
Pressinõukogu otsus 18.01.2024 | TAUNIV. Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Mustamäe linnaosa valitsuse...
Otsus nr 1155
Pressinõukogu otsus 18.01.2024 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Lisandra Helena...
Otsus nr 1151
Pressinõukogu otsus 21.12.2023 | TAUNIV. Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Eeva Holmi kaebust...