Sõltumatu kohaliku lehe definitsioon

Sõltumatul kohalikul uudismeedial on ajakirjanduslik sisu, sh uudised, intervjuud, arvamusartiklid, meelelahutuslikud rubriigid jm. Kohaliku uudismeedia ilmub digitaalselt või paberil ja selle juurde võivad kuuluda kas regulaarselt ilmuvad lisad või teenustööna üldise hinnakirja alusel kokku pandud erid. Kui tegemist on ajalehega, siis ilmub see vähemalt üks kord nädalas. Kohalik uudismeedia keskendub ühe kindla piirkonna (kihelkonna, maakonna, valla) elu kajastamisele, jälgides paralleelselt sellega ka kogu riigis (majanduses, kultuuris, poliitikas jm.) toimuvat. Sõltumatu kohalik uudismeedia ilmub erakapitali toel, ei ole seotud kohalike omavalitsustega ja ei sõltu ühestki poliitilisest liikumisest ega erakonnast. Kohaliku uudismeedia toimetuse töötajad ei osale omavalitsuste ja erakondade väljaannete sisu tootmises. Kohaliku uudismeedia toimetuse koosseis ja põhiautorite ring on avalik. Valdava osa kohaliku uudismeedia ajakirjanduslikust sisust loovad ajalehe koosseisulised töötajad. Kohalik uudismeedia järgib Eesti ajakirjanduseetika koodeksit ja ajakirjanduses kehtivaid hea tava reegleid.

Kinnitatud Meedialiidu üldkoosolekul 09.12.20