Pressinõukogu on ajakirjanduse eneseregulatsiooni organ,

mis pakub lugejatele, kuulajatele ja vaatajatele võimaluse leida meediaga vastuollu sattunult kohtuväliseid lahendusi. Tegu on laiapõhjalise koguga, kuhu peale ajakirjanduse esindajate on kaasatud isikud meediavälistest sektoritest. Kokku on Pressinõukogus kümme liiget.

Pressinõukogu arutab kaebusi, mis laekuvad lugejatelt ajakirjanduses ilmunud materjalide kohta (täpsemalt on kirjas statuudis). Võrreldes kohtuga on Pressinõukogu menetlus kiirem ja tasuta.

Pressinõukogu loodi 2002. a Eesti Meediaettevõtete Liidu (siis kandis nime Eesti Ajalehtede Liit) poolt.

Pressinõukoguga on ühinenud lisaks Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmetele Rahvusringhääling, BNS ning ajalehed Pealinn ja Stolitsa.

Pressinõukogu kuulub Euroopa Sõltumatute Pressinõukogude Liitu (AIPCE, Alliance of Independent Press Councils of Europe).

Pressinõukogu liikmed

Martin Šmutov
Pressinõukogu esimees, Õhtulehe peatoimetaja

Toomas Mattson
Pressinõukogu aseesimees, Riigikontrolli nõunik

Urmet Kook
Rahvusringhäälingu veebiuudiste ja portaalide juht

Koit Brinkmann
Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanik

Kaire Reiljan
Lääne Elu peatoimetaja

Maarja Pild
Advokaadibüroo Triniti advokaat

Tarmo Vahter
Ekspress Grupi uuriva ajakirjanduse juht

Kadri Michelson
advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat

Aivar Reinap
Postimehe peatoimetaja asetäitja

Ragne Kõuts-Klemm
Tartu Ülikooli ajakirjandussotsioloogia dotsent

Kuidas kaebust esitada?

1.

Kirjutage kaebus vabas vormis

Kaebuses märkige kindlasti kaebamise põhjus ja ajaleht, kus ja millisel kuupäeval artikkel ilmus.

Püüdke vastata mõnele nendest küsimustest:

  • Milline fakt tundus ebaõige?
  • Kuidas teie huve või õigusi artiklis rikuti?
  • Mis teid artiklis häiris?

Võimalusel märkige Eesti ajakirjanduseetika koodeksi punkt, mida teie meelest on rikutud. Pidage meeles, et hea ajakirjandustava rikkumine ei ole see, kui ajaleht avaldab mõtteid, millega te nõus ei ole.

Kui kaebuse põhjus pole päris selge, aga kaevata ikkagi tahaks, võib helistada Pressinõukogule telefonil 646 3363

2.

Tehke kaebealusest artiklist koopia

Lisage artikli koopia kaebusele ja saatke posti või e-posti teel Pressinõukogule.

NB! Artikli koopia ei tohi olla pildifail. E-posti teel saadetud kaebus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

Peale kaebuse esitamist täiendusi kaebusele vastu ei võeta ja seepärast tuleb kaebus esitada koheselt kõigi olemasolevate lisadega.

Pressinõukogu kontaktid
pn@meedialiit.ee

3.

Kaebusaluse artikli ilmumisaeg

Jälgige, et kaebusaluse artikli ilmumisest pole möödas enam kui kolm kuud.

Vanemate materjalide kohta Pressinõukogu kaebusi vastu ei võta.

4.

Pressinõukogu ei menetle kaebust,

a) kui asjas on juba käimas kohtulik menetlus;

b) kui kaebuse esitaja ei ole tuvastatav;
Kaebuse esitaja märgib oma nime, kuid põhjendatud juhtudel võib Pressinõukogu jätta tema nime avalikkusele avaldamata. Samas peab Pressinõukogu olema kindel, et tegemist pole anonüümse kaebusega, mis võib olla kantud pahatahtlikkusest.

c) kui kaebus pole seotud hea ajakirjandustava järgimisega.
Ajaleheartikkel võib lugejas tekitada pahameelt selles esitatud faktide tõttu, mitte seepärast, et ajakirjanik on head ajakirjandustava rikkunud. Pressinõukogu pädevusse ei kuulu otsuste langetamine sisulistes vaidlustes, vaid ainult ajakirjanduseetika normide järgimise kohta.

Eetikakoodeks
Pressinõukogu statuut
ja kodukord