Ajalehed tegid läbi tiraažiauditi

Tallinn, 14. jaanuar 2002. Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) suuremad liikmeslehed läbisid teist korda rahvusvahelistele reeglitele vastava sõltumatu tasuliste tiraažide auditeerimise, mille teostas audiitorfirma KPMG.

Tasuliseks tiraažiks loetakse lehe eksemplarid, mis on müüdud vähemalt 50%lise hinnaga keskmisest üksikmüügi- või tellimishinnast. Seega ei hõlma tasuline tiraaž neid eksemplare, mis on müüdud suurema allahindlusega kui 50%, mis on üksikmüügist tagastatud või mis on tasuta jagatud.

Tasulise tiraaži audit hõlmas 2001. a. kolme kuud septembrist novembrini.

Tiraažiauditi tulemused (tähestiku järjekorras):
Eesti Ekspress: 42 108
Eesti Päevaleht: 32 546
Maaleht: 36 648
Postimees: 56 930
SL Õhtuleht: 58 840
Äripäev: 16 978

Tiraažide auditeerimist teostatakse eesmärgiga saada täpne teave sellest, kui palju eksemplare jõuab lugejani tasulisena. Nii lisandub uut informatsiooni ajalehtede kohta, mis aitab paremini teha reklaami- ja müügiotsuseid. Ajalehetööstus muudab end sellega läbipaistavamaks ning
majanduslikus mõttes paremini mõistetavaks.

Tasulise tiraaži audit viidi Eestis läbi esmakordselt eelmisel aastal samal perioodil. Kasutades rahvusvahelise tiraažiauditi organisatsioooni  ABC (Audit Bureau of Circulation) põhimõtteid, sätestas Ajalehtede Liit nõuded, mille põhjal audiitorfima KPMG teostas auditi.

EALL jätkab igakuiselt oma liikmeslehtede tiraažitabeli koostamist, mida on tehtud alates 1990. aastate algusest. Sinna lülitatakse trükikodade andmed ajalehtede kuu keskmise trükiarvu kohta.

Rahvusvaheliste tavade järgi tehakse tasulise tiraaži audit üks kord aastas.

EALL