Ajalehed võistlevad kujunduses

Tallinn, 27. detsember 2004. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) kuulutab välja Eesti ajalehtede kujunduskonkursi 2004, mis tingimuste poolest on varasemate konkurssidega sarnane, kuid korraldusliku külje pealt erinev.

Tänavuse, järjekorras kuuenda kujunduskonkursi korralduse raskuskese on liikunud Tartust Tallinna. EALLi egiidi all korraldatava konkursi tööd juhib Eesti Ekspressi peakunstnik Tõnu Kaalep, uueneb ka žürii koosseis.

Esmakordselt saavad kuldauhinna võitjad rahalise preemia. Auhinnafondi suurus on 25 000 krooni. Fondi rahastavad EALL liikmeslehed.

Konkursi tingimustes on muudatusi vähe. Uus korraldustiim pidas mõistlikuks säilitada senine, Euroopa praktikal rajanev kategooriate ja hindamise süsteem, mis on Eesti jaoks kohandatud Vahur Kalmre eestvedamisel.

Konkurss on avatud kõigile ajalehtedele ning konkursile võib esitada võistlustöid kogu 2004. aastast. Ka seekord on võistluskategooriaid seitse (kogu kujundus, esileheküljed, uudisteküljed, spordiküljed, olemuslugude küljed, infograafika ja avatud rühm).

Konkursi eesmärk on hinnata erinevaid lehekülgi ja kujunduselemente ajalehtedes ning seda, kuidas ajalehed arendavad oma visuaalset külge.

Konkursile esitatavad võistlustööd tuleb esitada hiljemalt 20. jaanuariks 2005, žürii hindab töid jaanuari lõpus.

Žüriis on neli liikmeslehtede esindajat ja kolm liiget väljaspool EALLi, viimaste seas Tartu Ülikooli ajakirjandusosakonna esindaja ja graafiline disainer. Žürii hakkab roteeruma igal aastal, jättes eelmisest koosseisust alles kaks-kolm liiget. Tänavu hindavad ajalehekujundust varasematel aastatel konkursi žüriisse kuulunutest Vahur Kalmre ja Roosmarii Kurvits.

EALL