Ajalehtede Liidu pressisõbraks valiti infoseaduse üks väljatöötajaid Ivar Tallo

Tallinn, 6. detsember 2000. Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) täiskogu valis 2000. a. kõige pressisõbralikumaks avaliku elu tegelaseks riigikogu liikme Ivar Tallo, kes osales aktiivselt avaliku teabe seaduse ettevalmistamisel ja menetlemisel.

Seadus, mis võeti vastu selle aasta novembrikuus, avab seninägematud võimalused igale kodanikule info saamisel riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste tegevusest. Tegemist on ühe kõige kaasaegsema infopoliitikat puudutava seadusega, mis maailmas eksisteerib. Andes Ivar Tallole 2000. a. pressisõbra ruupori, tunnustab EALL kõiki neid, kes on avaliku teabe seaduse loomisele kaasa aidanud.

Pressisõbra tiitlile jõudis väga lähedale ka AIDSi ennetuskeskuse juhataja dr Nelli Kalikova, kes on aktiivselt teadvustanud HI-viiruse ja narkomaania ennetusproblemaatikat. Dr Kalikova on samuti hea näide valitsusvälise sektori tugevast rollist ühiskonna valusate probleemidega tegelemisel.

EALLi täiskogu nimetas ka aasta kõige pressivaenulikuma avaliku elu tegelase, kelleks sai absoluutse ülekaaluga teede- ja sideminister Toivo Jürgenson. Tema juhitav ministeerium on terve aasta vältel olnud negatiivse tähelepanu keskmes, kuna sealt on tulnud segaseid otsuseid, mida ei suudeta selgitada. Suletud ja üleoleva suhtumisega torkas teede- ja sideministeerium silma ka seoses ajakirjanduse maakojukande riikliku toetuse vähendamise plaaniga aasta lõpul. Koalitsiooninõukogu otsusega on kavas esialgu plaanitud 15 miljoni suurune toetus siiski eelarve kolmanda lugemise ajal taastada, kuid samuti valitsusliitu kuuluv poliitiline minister Jürgenson leiab endiselt, et toetust poleks vaja. Maakojukande toetuse vähendamine oleks tähendanud maakojukande kallinemist viisil, mis raskendaks ajalehtede levi väljaspool linnu.

Eelmisel aastal valiti kõige pressisõbralikumaks endine siseminister Jüri Mõis ning pressivaenulikumaks president Lennart Meri.

Varem on Eesti ajalehed pressisõbra nimetuse vääriliseks pidanud president Lennart Meri (1998), justiitsminister Paul Varulit (1997), Riigikogu aseesimeest Tunne Kelamit (1996), välisminister Siim Kallast (1995) ja peaminister Mart Laari (1994). Pressivaenulikuks on peetud siseminister Olari Taali (1998), siseminister Robert Lepiksoni (1997), Riigikogu majanduskomisjoni esimeest Tiit Madet (1996), siseminister Edgar Savisaart (1995) ja president Lennart Merit (1994).

EALL