Ajalehtede Liidu täiskogul otsustati

Tallinn, 4. detsember 1997. Täna toimunud Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) täiskogu kiitis heaks Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksi projekti. Eetikakoodeks on välja töötatud EALLi algatusel loodud töörühma poolt. Täna heakskiidetud variant sisaldab ajalehetoimetustest laekunud ettepanekuid. Samuti on arvestatud raadio- ja teleorganisatsioonidest esitatud täiendusi. 48 ajalehte ühendav EALL algatas koodeksi koostamise, kuna üldlevinud tava kohaselt trükiajakirjandust spetsiaalne seadusandlus ei reguleeri. Koodeks on kirjutatud ja mõeldud kogu ajakirjandust hõlmavana. EALLi täiskogu tänane heakskiit eetikakoodeksi projektile näitab, et Eesti ajakirjandus on jõudnud küpsustasemele, kus tunnetatakse vajadust ja valmidust eneseregulatsiooniks.

Järgmise sammuna toimub uue aasta algul meediaeetika seminar, kus erinevate ajakirjandusorganisatsioonide esindajad arutavad eetikakoodeksi rakendamist.

EALLi täiskogu valis traditsiooniliselt ka aasta kõige pressisõbralikuma ja pressivaenulikuma avaliku elu tegelase. Kõige pressisõbralikumaks valiti justiistsminister Paul Varul ning pressivaenulikumaks siseminister Robert Lepikson. Lepiksoni mainiti ka pressisõbra kategoorias.

Selle valimise eesmärgiks on väärtustada poliitikute ja teiste avaliku elu tegelaste avatud suhtlemist ajakirjandusega. Pressisõber saab auhinnaks nimelise messingist ruupori.

Varem on Eesti ajalehed pressisõbra nimetuse vääriliseks pidanud Riigikogu aseesimeest Tunne Kelamit (1996), välisminister Siim Kallast (1995) ja peaminister Mart Laari (1994). Pressivaenulikuks on peetud Riigikogu majanduskomisjoni esimeest Tiit Madet (1996), siseminister Edgar Savisaart (1995) ja president Lennart Merit (1994). Mõned pressi pahameele teeninud isikud on hiljem jõudnud peaaegu pressisõbra tiitlini.

EALLi täiskogul kuulutati välja ka organisatsiooni uus töösuund 1998. aastal: programm “Ajalehed koolihariduses”. Maailma paljudes riikides suurt populaarsust võitnud töösuund püüab liita ajalehti ja kooli, pakkudes süstemaatilist võimalust kasutada ajalehti õppetundides. Selleks töötatakse välja metoodilised juhendid õpetajatele ja vastavad õppevahendid. Koolides hakatakse korraldama ajalehepäevi ja muid sellelaadseid üritusi. Kevadel toimub uue töösuuna sisseviimise puhul konverents, millest võtavad osa haridussüsteemi esindajad ja ajaleheväljaandjad ning toimetajad.

Täiskogu valis juhatuse uueks liikmeks Lääne Elu väljaandja Andres Ammase, kes vahetab välja Järva Teataja endise väljaandja Urmas Glase.

EALL