Ajalehtede Liit andis välja pressipreemiad

Tallinn, 18. veebruar 2003. Täna õhtul valis Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) žürii kuuendat korda välja aasta ajakirjandusauhindade võitjad kolmes pressipreemia kategoorias: uudis, arvamus- ja olemuslugu. 2002. a. parima uudisloo autorid on SL Õhtulehe ajakirjanikud Eve Heinla ja Krista Taim, kes kirjutasid artiklisarja Riigikogu liikmete korterikompensatsioonidest (“Kas ma pean 300 krooniga paadi alla minema?”, “Toompea petuskeem: Riigikogu liikmed üürivad kortereid maksumaksja raha eest oma tuttavatelt”, “Sugulus ei puutu asjasse”). SL Õhtulehe uudisloost sai alguse laia kõlapinda leidnud arutelu, mis tõi kaasa muudatusi senises korterisoodustuste praktikas.

Väljapaistvad olid samuti Postimehe ajakirjaniku Aivar Reinapi lood Eesti Energia plaanidest lõpetada klientidelt sularaha vastuvõtmine (“Tarbijakaitse taunib monopoolse Eesti Energia kliendipoliitikat”, “Eesti Energia murdus avalikkuse survel”,  “Tarbijakaitse puistab sularahas maksjaid koorivaid sidefirmasid”). Uudislooga suutis Aivar Reinap mõjusalt seista tarbijate huvide kaitsel. Samuti tõsteti esile  Postimehe ajakirjanike Argo Ideoni ja Toomas Sildami uudislugu “Keskerakond teeb riigist propagandatoru”, mis kirjeldas Keskerakonna teabejuhi nn infodoktriini.

Parima arvamusloo autor on Rein Raud, kelle sulest ilmus Eesti Päevalehes Ameerika-kriitiline artikliseeria (“Ameerika vajab abi”, “Põhimõtted eelkõige”, “Mitte meie nimel”). Žürii hindas kõrgelt Humanitaarinstituudi professor Rein Raua avarat teemapüstitust ja Eesti välispoliitika teemalise arutelu algatamist.

Tugevat konkurentsi pakkus Äripäeva ajakirjaniku Aivar Hundimägi arvamusartikkel Eesti majandusarengust “Appi, majandus kasvab”, kus autor sisendusjõuliselt astus vastu majandusanalüütikute katsele näha kiires majanduskasvus tonte. Meisterlikeks peeti ka Postimehe ajakirjaniku Priit Pulleritsu kolumne Salt Lake City taliolümpiast (“Võidumehed paistavad läbi värviliste kilede”, “Lääne ootamatu kallaletung”, “Seebiooperlik olümpia”).

Parima olemusloo autor on Eesti Ekspressi ajakirjanik Tarmo Vahter, kes kirjutas Eesti Ekspressi lisas Reporter põneva loo “Kättemaks välisministeeriumis” välisminister Kristiina Ojulandi ja ministeeriumi kantsleri Indrek Tarandi teravatest suhetest.

Tugevaks peeti ka Eesti Ekspressis üheksa autori ühistööna ilmunud põhjalikku lugu “Kristina pahad päevad”, mis rääkis suusataja Kristina Šmiguni ekslikult positiivseks osutunud dominguproovile järgnevatest päevadest. Parimate sekka jõudis veel Postimehe autori Mai Vöörmanni artikkel “Ravimiäri eduretsept”, mis rääkis ravimiäri politiseerimisest.

Iga kategooria võitja saab 10 000-kroonise preemia ajalehetoimetuste poolt loodud fondist.

Žürii koosnes kümnest meediaeksperdist ja ajalehe peatoimetajast. Žüriisse kuulusid Tiit Hennoste, Priit Hõbemägi, Tiina Kaalep, Urmas Klaas, Väino Koorberg, Igor Rõtov, Katrin Streimann, Tarmu Tammerk, Sulev Valner ja Peeter Vihalemm.

Eelmisel nädalal võitis Eesti Ekspressi ajakirjanik Mihkel Kärmas pressipreemia konkursil uuriva ajakirjanduse auhinna.

20. veebruaril koguneb Rakveres pressipreemia maakonnalehtede žürii.

2002. aasta pressipreemia võitjaid autasustatakse 25. veebruaril pidulikul tseremoonial Tallinnas Kiek in de Köki tornis, kus seatakse kolmandat aastat üles ka aasta pressifoto näitus.

EALL