Ajalehtede Liit korraldab suveseminari hea ajakirjandustava äratundmisest

Tallinn, 26. mai 2003. Juuni keskel korraldab Eesti Ajalehtede Liit (EALL) Haapsalus suveseminari, kuidas teha ärksat ajakirjandust ja samas mitte vastuollu minna hea ajakirjandustavaga.

Pealkirja “Hea ajakirjanduse äratundmine” all korraldatav seminar toimub 15.-17. juunini ning on mõeldud toimetajatele ja reporteritele.

Päevakavas on ajakirjanduskonfliktide lahendamine, hea tava traditsioonilises meedias ja internetis, õiglustunde ja hea ajakirjandustava kokkupõrge. Vaadeldakse kriminaalteemade kajastamist ja teabe kogumise ametlikke ja mitteametlikke viise. Seminaril käsitletakse hulgaliselt Eesti, Norra ja Briti kaasusi.

Esinejate seas on Gunnar Bodahl-Johansen ja Kjell Nyhuus Norra Ajakirjandusinstituudist; Will Gore Briti Pressinõukogust; Sulev Valner Eesti Pressinõukogust ja ajakirjandusõppejõud Tiit Hennoste. Seminari juhib EALLi tegevdirektor Tarmu Tammerk.

Teemasse sisseelamiseks toimub Haapsalus 15. juuni õhtul kohtumine lugejatega. Ajaleheinimesed vestlevad kohalike ja turistidest lehelugejatega, et teada saada, mida lugeja ajakirjandusest arvab.

Seminarist osavõtuks on vaja hiljemalt 9. juuniks täita ankeet EALLi kodulehel. Osavõtjate arv on piiratud.

EALL