Ajalehtede Liit on maksukoormuse tõstmise vastu

Tallinn, 12. aprill 2000. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) kinnitab oma jätkuvat toetust ettetellitava trükiajakirjanduse nullprotsendilisele käibemaksule.

Liitumisläbirääkimistel Euroopa Liiduga (EL) peab Eesti taotlema, et saaks jätkata ajakirjanduse nullprotsendilise käibemaksuga.

EALLi nõukogu leiab, et valitsuskoalitsiooni liikmete poolt avalikkuses välja käidud ettepanekud trükiajakirjanduse maksukoormuse tõstmiseks viivad hinnatõusule. Üha vähem inimesi saab lehti osta, väheneb lugemus ja kodanike informeeritus.

Eriti mõjutaks käibemaksu kahetsusväärne tõstmine maapiirkondades levivaid lehti, kuna seal on väga suur ettetellijate protsent. Maksu tõstmine oleks hoop lugeja tasku pihta, sest käibemaks kui tarbimismaks tuleb just lõpptarbija taskust.

Eestikeelse trükisõna arengut silmas pidades tuleks nullprotsendilise maksumäärani alandada ka üksikmüügi ajalehtede ning raamatute käibemaks. Trükisõna maksustamine on informatsiooni ja teadmiste maksustamine, mida ei peaks tegema riik, mis soovib omada informeeritud kodanikkonda. Ajalehtede kommertsteenused (reklaam jm), on nagunii maksustatud 18 protsendiga.

Kuigi ELi direktiiv nõuab käibemaksumäärade ühtlustamist, on seesama EL võtnud vastu otsuse, et ajakirjandusel vőivad kehtida ka madalamad määrad. Euroopa riikidest on trükiajakirjandus 0% käibemaksumääraga maksustatud näiteks Soomes, Suurbritannias, Belgias, Taanis, Norras, Lätis, Poolas, Küprosel jm.

Meie ajalehtede nullmäära säilitamise poolt räägib ka see, et Eesti trükiajakirjandustooted ei kahjusta teiste riikide kirjastajate huve, kuna levivad vaid meie kultuuriareaalis – Eestis.

Praegu on Eestis ettetellitava ajakirjanduse käibemaks 0%, üksikmüügil aga 18%. Nullmäär ei ole sama mis käibemaksuvabastus, mis on eraldi mőiste.

EALL