Ajalehtede Liit sai uue liikme

Tallinn, 27. august 2004. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) taastas Pärnuski Ekspressi liikmelisuse ja arvas liikmeskonnast välja ajalehe Hiiumaa.

Venekeelse nädalalehe Pärnuski Ekspressi liikmesus taastati, sest lehe uus väljaandja OÜ Courier Media Group on huvitatud liidu töös osalemisest. Pärnus ja Pärnu maakonnas leviva ajalehe tiraaž on 1500 eksemplari. Lehe toimetaja on Jelena Leetmaa ning väljaandja esindaja Igor Teterin. Pärnuski Ekspress jäi EALLi tööst kõrvale eelmisel aastal.

Ajaleht Hiiumaa kustutati liikmete nimekirjast, kuna väljaanne ei tasunud liikmemaksu ega osalenud liidu töös.

EALL on ajalehtede ühishuvides tegutsev mittetulundusühing, mis kaitseb ajalehtede õigusi sellistes küsimustes nagu seadusloome, levi, reklaam. Koos Pressinõukoguga seisab EALL hea ajakirjandustava eest; tegutseb avaliku teabe ladusa kättesaadavuse nimel; korraldab ajalehetöötajate täiendkoolitust ning ajalehtede võistlusi. EALLi kuulub 41 liikmeslehte.

EALL