Ajalehtede Liit valib pressisõbra

Tallinn, 10. detsember 2003. Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) täiskogu valib homme, 11. detsembril Tallinnas kümnendat korda aasta pressisõbra ja pressivaenlase.

Pressisõbra valimise eesmärk on juhtida avalikkuse tähelepanu sellele, kuidas avaliku elu tegelased suhtlevad ajakirjandusega ja selle läbi avalikkusega. Pressisõber saab auhinnaks nimelise ruupori, mille valmistavad Kuldgraali metallikunstnikud. Pressisõbra tiitlit antakse välja seetõttu, et Ajalehtede Liidu meelest on oluline luua keskkond, mis soodustab informatsiooni kättesaadavust ja avalikku suhtlemist.
EALLi täiskogu nimetab homme ka aasta pressivaenulikema avaliku elu tegelase.

EALLi täiskogul arutatakse ajalehtede ühisorganisatsiooni tegevust sel aastal ja plaane uueks aastaks. Täiskogu valib nõukogu ja selle esimehe. 2003. aastal juhtis EALLi nõukogu Maalehe vastutav väljaandja Agu Veetamm.

Pressinõukogu esimees Sulev Valner teeb ülevaate pressikaebustega tegeleva Pressinõukogu teisest tööaastast. Arutelus püütakse leida vastust küsimusele, miks kahe uuringufirma – Emori ja Saar Polli – lugejauuringute tulemused erinevad on.

41 ajalehte ühendav Ajalehtede Liit tegeleb ajalehtede ühiste probleemide lahendamise ja ühishuvide esindamisega. Olulisel kohal on ajalehetöötajate koolitus ja sõnavabaduse kaitse.

EALL