Ajalehtede liit: valimiseelne nädal ei saa olla poliitikavaba

Tallinn, 11. veebruar 2002. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) soovib valimisseaduste muudatustest jätta välja sätted, mis keelaks seitsme päeva jooksul enne valimisi avaldada või kommenteerida valimistega seonduvaid avaliku arvamuse uuringuid.

Praegu riigikogu menetluses olevad parandused tooksid kaasa olukorra, et nädal enne valimisi peaks ajakirjandus sisuliselt loobuma poliitika kajastamisest. Mis ajakirjandus see on, kui ta poliitilistel kõrghetkedel on sunnitud valimisteemadel vaikima?

Riigikogus on praegu menetluses kolme valimistega seotud seaduse muudatused: kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus, riigikogu valimise seadus ja rahvahääletuse seadus.

Juba 2002. a. oktoobris toimuvate kohalike valimiste seaduse muutmise eelnõus on praegu sees säte: “Valimispäeval kuni hääletamise lõpuni ja sellele eelneva seitsme päeva jooksul on keelatud läbi viia avaliku arvamuse uuringuid ning avaldada või kommenteerida varasemate uuringute tulemusi, mis seonduvad valimistega.”

Oma kirjas riigikogu põhiseaduskomisjonile avaldab EALL lootust, et riigikogu jätab välja kommenteerimise ja avaldamise keelu, kuna peale kõige muu ei oleks see ka praktiliselt elluviidav. Keelu rakendamiseks tuleks luua spetsiaalne järelvalveorgan, kes tutvub ajakirjanduses avaldatu sisuga ning tuvastab, kas tegemist on valimisi puudutava materjaliga või mitte. Kui soovida valimisteemaliste uuringute kommenteerimise keeldu efektiivselt rakendada, oleks vaja ajakirjanduslike materjalide eelläbivaatust – mida riigikogul kindlasti mõttes ei ole.

EALL