Ajalehtede Liit valis uue juhi, soovib postiseaduse eelnõu muutmist

Tallinn, 6. detsember 2000. Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) täiskogu valis kolmapäeval uueks nõukogu esimeheks SL Õhtulehe juhatuse esimehe Priit Leito.

Tartu Ülikooli majandusteaduskonna lõpetanud Leito on varem töötanud Sõnumilehe arendusdirektori ja peadirektorina.

EALLi täiskogu leidis, et postiseaduse eelnõus sätestatu võib halvendada ajakirjanduse maakojukannet, võrreldes linnapiirkondadega. Seetõttu otsustati teha ettepanekuid eelnõu muutmiseks.

Neljakümmet seitset väljaannet ühendav Ajalehtede Liit on mittetulundusühing, mis tegeleb ajalehtede ühiste probleemide lahendamise ja ühishuvide esindamisega. Olulisel kohal on ajalehetöötajate koolitus, eneseregulatsiooni ergutamine ning sõnavabaduse kaitse. 2001. a. veebruaris tehakse neljandat korda teatavaks Ajalehtede Liidu pressipreemia laureaadid. Samuti toimub ajalehtede kujunduskonkurss, mille tööde esitamise tähataeg on 15. jaanuar 2001.

EALL