Algab kandideerimine aasta ajakirjandusauhindadele

Tallinn, 21. detsember 2001. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) ootab võistlustöid, mis kandideerivad aasta ajakirjandusauhindadele. Võistlus toimub viiendat korda.

EALL kuulutab välja kandideerimise pressipreemia 4 kategooriale ning meediakontsern Bonnier koos ajalehega Äripäev kuulutavad välja kandideerimise uuriva ajakirjanduse preemiale. Tööde esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2002.

Pressipreemiate 4 kategooriat on
* uudis
* arvamus, juhtkiri, kolumn
* olemuslugu,  reportaaž, artikkel
* uudisfoto

Igas pressipreemia kategoorias nimetatakse ka parim maakonnalehe kirjutis/foto. Iga pressipreemia auhinna võitja saab 10 000 Eesti krooni suuruse preemia fondist, mille on moodustanud ajalehetoimetused. Iga pressipreemia kategooria parim maakonnalehe kirjutis/foto saab 2 500 krooni suuruse preemia.

Bonnieri ja Äripäeva poolt välja kuulutatud uuriva ajakirjanduse auhinna suurus on 25 000 Rootsi krooni.

Kandidaate 2001. a. ajakirjandusauhindadele saavad nimetada väljaanded, ajakirjanikud ise ja ajakirjandusega seotud institutsioonid. Töö peab olema publitseeritud Eestis 2001. a. Igale võistlustööle tuleb lisada ankeet. Ankeedis tuleb märkida, missuguses kategoorias kandideeritakse. Igas tekstikategoorias (pressipreemia kolm kategooriat ja uuriva ajakirjanduse kategooria) võib iga autor olla esindatud ühe töö või samateemaliste tööde seeriaga (kõige rohkem kolm näidet). Uudisfoto kategoorias võib esitada kuni kolm üksiktööd.

Ajaleheartikkel tuleb esitada väljalõikena või hästi loetava koopiana, kuhu on märgitud väljaanne ja ilmumise kuupäev. Foto kategoorias esitada foto koos ajalehes ilmunud koopiaga.

Võistlustööd esitada 15. jaanuariks 2002 aadressil:
Eesti Ajalehtede Liit, Ajakirjanduspreemiad 2001
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn

EALL