BMFi lugejauuring vajab alternatiivi

Tallinn, 24. aprill 2000. Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) nõukogu leiab, et ajalehetööstus vajab rohkem pädevat informatsiooni ajalehtede lugejaskonna kohta, kui praegu olemas on. Et lugejaskonna kohta käiva info hulka suurendada, tellib EALL uue tööstusharu-keskse lugejaskonna uuringu.

EALLi nõukogu seab kahtluse alla Balti Meediateabe ASi (BMF) Eesti ajalehtede ja ajakirjade lugejaskonna uuringud, kuna BMF ei suuda veenvalt selgitada eri uuringuetappide tulemuste hüppelist erinevust. Väidetavalt sama metoodikaga uurimuses on vaatamata tiraazide tõusule või samaks jäämisele mitmete väljaannete lugejaskonnas olulised muudatused. Nende muudatuste põhjusi ei ole BMF suutnud veenvalt põhjendada.

Ajalehtede poolt ostetava BMFi lugejauuringu tulemuste võrdlemine varasemate aastate andmetega tekitab suuri küsitavusi. Tekib küsimus: kas on BMF eksinud varem või on eksitud nüüd? Mitmete väljaannete puhul on tulemused ebaloogilised ning selle tulemusena on ajalehed juba asunud ise tellima BMFiga konkureerivaid uuringuid oma lugejaskonna kohta. Näiteks on väljaandeid, mille tiraazinumbrid näitavad pidevat tõusutrendi, kuid BMFi uuring näitab lugejaskonna märkimisväärset langust.

EALLi nõukogu meelest ei anna BMFi lugejauuring adekvaatset võrdlusmaterjali eri perioodide kohta.

Ajalehtede esindajad peavad kahetsusväärseks, et BMFi ühel uuringul on meediaplaneerimisega tegelevates ringkondades ebaloomulikult suur roll. Hea meediaplaneerija vajab otsuste langetamiseks mitmekülgsemat infot ja seetõttu jääb BMFi lugejauuringust väheks.

Et jõuda selgusele Eesti ajalehtede lugejaskonna arvukuses ja suurendada usaldusväärse informatsiooni hulka ajalehtede kohta, otsustas EALLi nõukogu tellida uue lugejauuringu. Selleks võeti kontakti uuringufirmadega, et selgitada välja parim pakkuja.

EALL