Eesti Ajalehtede Liit võtab tööle tegevdirektori

Tallinn, 31. oktoober 2003. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) kuulutas täna välja konkursi tegevdirektori tööle võtmiseks, kuna senine tegevjuht Tarmu Tammerk asub novembri keskelt ajalehe Postimees peatoimetajaks.

EALLi tegevdirektori tööülesannete seas on liidu igapäevatöö korraldamine, projektide koordineerimine ja meediaga seotud seadusandluse jälgimine.

“Ajalehtede Liit soovib tegevjuhiks inimest, kes suudab juhtida meie arvates Eesti mõjukaimat meediaühendust,” ütles EALLi nõukogu esimees Agu Veetamm. “Selleks peavad kandidaadil olema üldteadmised ajakirjanduse sisulisest ja majanduslikust poolest ning hea suhtlemis- ja esinemisoskus.”

Vaja läheb ka eesti, vene ja inglise keele oskust. EALL on mitme rahvusvahelise organisatsiooni liige ning tegevdirektor korraldab liidu välissuhtlust.

EALL on ajalehtede ühishuvides tegutsev mittetulundusühing, mille liikmeskonda kuulub 39 Eestis ilmuvat väljaannet ühekordse kogutiraažiga 467 000 eksemplari. EALL kaitseb ajalehtede ühiseid huve ja õigusi (seadusloome, levi, reklaam); koos Pressinõukoguga seisab hea ajakirjandustava eest;  tegutseb avaliku teabe ladusa kättesaadavuse nimel; korraldab ajalehetöötajate täienduskoolitust ning ajalehtede võistlusi.

Kandidaatidel esitada sooviavaldus koos lühielulooga hiljemalt 10. novembril 2003 aadressil Eesti Ajalehtede Liit, Pärnu mnt 67a, 10134 Tallinn. E-post eall@eall.ee , faks (0) 631 1210, tel (0) 646 1005.

EALL