Eesti tutvustab endistele sotsialismiriikidele avaliku teabe poliitikat

Tallinn, 9. mai 2002. Avatud Eesti Fond (AEF) korraldab järgmisel nädalal Tallinnas rahvusvahelise avaliku info kättesaadavust tutvustava seminari.

17.-18. maini Olümpia hotellis toimuval seminaril tutvustab Eesti oma kogemust avaliku teabe kättesaadavuse vallas Kesk- ja Ida-Euroopa ning SRÜ riikidele. Seminar võimaldab ulatuslikku infovahetust, kuidas suurendada avaliku sektori läbipaistvust.

“Seminar toimub Eestis, kuna meie avaliku sektori läbipaistvuse suurendamisel on saadud väärtuslikke kogemusi, mida teiste riikidega jagada,” ütles üks seminari korraldajaid ja Eesti avaliku teabe seaduse autoreid Ivar Tallo. “Avaliku teabe seadus on meie ühiskonna viinud avatuses Skandinaavia riikide tasemele.”

Seminaril osalevad ka Euroopa Liidu ja USA eksperdid, kes üldistavad lääneriikide kogemust ja tutvustavad sealseid arengusuundi.

“SRÜ ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikides esineva korruptsiooni oluline allikas on avaliku võimu läbipaistmatus,” ütles seminari meedia töögrupi juht, Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) tegevdirektor Tarmu Tammerk. “Seetõttu on oluline, et riigid, kus avaliku teabe kättesaadavusel on saavutatud edu, seda ka teistega jagaks.”

16 riigist pärist osavõtjate seas on seadusandjaid, riigiametnikke, ajakirjanduse esindajaid ja infovabadust edendavate ühingute juhte.

EALL on seminari kaaskorraldaja.

EALL