Eesti võõrustab avaliku teabe poliitika rahvusvahelist seminari

Tallinn, 15. mai 2002. 16 riigi asjatundjad arutavad reedel ja laupäeval Tallinnas, kuidas paremini tagada avaliku sektori avatust ja läbipaistvust.

Avatud Eesti Fondi (AEF) korraldusel 17.-18. maini Olümpia hotellis toimuval seminaril tutvustab Eesti oma kogemust avaliku teabe kättesaadavuse vallas Kesk- ja Ida-Euroopa ning SRÜ riikidele. Seminar võimaldab ulatuslikku infovahetust, kuidas suurendada avaliku sektori läbipaistvust.

“Seminar toimub Eestis, kuna meie avaliku sektori läbipaistvuse suurendamisel on saadud väärtuslikke kogemusi, mida teiste riikidega jagada,” ütles üks seminari korraldajaid ja Eesti avaliku teabe seaduse autoreid Ivar Tallo. “Avaliku teabe seadus on meie ühiskonna viinud avatuses Skandinaavia riikide tasemele.”

Seminaril osalevad ka Euroopa Liidu ja USA eksperdid, kes üldistavad lääneriikide kogemust ja tutvustavad sealseid arengusuundi.

“Korruptsiooni oluline allikas on avaliku võimu läbipaistmatus,” ütles seminari meedia töögrupi juht, Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) tegevdirektor Tarmu Tammerk. “Seetõttu on oluline, et Eesti-sugused riigid, kus avaliku teabe kättesaadavusel on saavutatud edu, seda ka teistega jagaks.”

Seminari meedia töörühmas arutatakse, kuidas eri riikide ajakirjandus on infovabaduse seadusi kasutades suutnud viljeleda uurivat ajakirjandust. Seadusandlsue töörühmas analüüsitakse Eesti avaliku teabe seaduse sünniga kaasnenud hirme ning tegelikkust.

Osavõtjate seas on seadusandjaid, riigiametnikke, ajakirjanduse esindajaid ja infovabadust edendavate ühingute juhte.

Osalemiseks vajalik registreerida: tonu@oef.org.ee, tel. (0) 631 3791 või 631 3792, Tõnu Poogen (Avatud Eesti Fondi infojuht). Registreerimisel teatada nimi, organisatsiooni nimi ning kontaktandmed (tel või e-mail).

EALL