Euroopa ja maailma meediakirjastajad taunivad Eestis ajakirjanduse käibemaksu tõstmist

Tallinn, 13. juuni 2023. Euroopa meediakirjastajate ühendus News Media Europe (NME) ja maailma meediaväljaandjate liit WAN-IFRA avaldavad kahetsust, et Eesti valitsus otsustas Euroopas minna vastuvoolu ja tõsta ajakirjandustellimuste käibemaksumäära.

„Eesti valitsus ja Riigikogu on otsustanud ainsana Euroopa riikide hulgas suurendada ajakirjandusväljaannete käibemaksumäära. See on ohtlik samm, mis ohustab ajakirjanduse kvaliteeti ja kitsendab väljaannete võimalusi ajakirjanike palkamisel,“ seisab NME ja WAN-IFRA ühisavalduses.

2021. aastal kiitsid Euroopa Liidu rahandusministrid, kelle hulgas oli ka Eesti valitsuse esindaja, heaks käibemaksudirektiivi parandused, mis lubasid liikmesriikidel nii trükis kui veebis ilmuvate uudisteväljaannete suhtes rakendada 0% käibemaksu määra. See tähistas olulist verstaposti meie sektori arengus, mis kannatas tõsiselt COVID19 pandeemia mõjude all ning pistis rinda veebiplatvormide üha suureneva konkurentsiga. Liikmesriikidel avanes võimalus pakkuda väljaannetele kohest kergendust ning tagada, et kõrgetasemeline ajakirjandus jääb kodanikele kättesaadavaks.

News Media Europe ja WAN-IFRA on pettunud, et Eesti valitsus on valinud tegutsemisviisi, mis on vastuolus ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriikide eesmärkidega just sel ajal, kui meedia vajab igakülgset toetust võitluses propaganda ja valeinformatsiooni ilmingute vastu, et täita oma rolli meie demokraatlike väärtuste kaitsel.

Kutsume Eesti valitsust üles mitte jõustama seadusmuudatust, millega ajakirjandusväljaannete suhtes rakendatakse käibemaksu ning kaaluma Euroopa Liidu viimaste käibemaksudirektiivi muudatuste valguses ajakirjandusväljaannete suhtes käibemaksu rakendamisest loobumist. Soovime siinkohal viidata ka UNESCO üleskutsele, millega julgustatakse riike kehtestama selliseid maksukorraldusi, mis arvestavad, et ajakirjandus on avalik hüve.

Pöördumisele kirjutasid alla NME president Victoria Svanberg ja tegevjuht Wout van Wijk ning WAN-IFRA president Fernando de Yarza Lopez-Madrazo ja tegevdirektor Vincent Peyrègne.

Eesti Meediaettevõtete Liit