Iirimaa kehtestas ajakirjandusväljaannetele nullkäibemaksu

Tallinn, 12. oktoober 2022. Eesti Meediaettevõtete Liit tervitab Iirimaad, kus ajakirjandusväljaannetele hakkab 1. jaanuarist 2023 kehtima nullmääraga käibemaks.

Käibemaksu nullmäär hakkab kehtima praeguse üheksa asemel Iirimaal nii trükitud kui ka digitaalsetele ajalehtedele. Praegune 9%-ga on Iirimaa üks kõrgeima ajakirjandusele kehtiva käibemaksuga riike Euroopas. Nullmäära saavutamine on olnud Iirimaa Meedialiidu kauaaegne eesmärk. Eesti Meediaettevõtete Liit tunnustab kolleege Iirimaalt saavutuse eest.

„Ka meie pikaaegsem eesmärk on saavutada ajakirjandusväljaannetele nullprotsendine käibemaks,“ ütles Eesti Meediaettevõtete Liidu juhataja Merle Viirmaa-Treifeldt. Alates 1. augustist kehtib Eestis perioodikale 5% käibemaks. „Täname valitsust käibemaksumäära langetamise eest üheksalt protsendilt viiele praegusel keerulisel ajal, kus vaba ja sõltumatu erameedia on riigile ja kodanikele eriti oluline. See erisus on meil aidanud toimetusi oluliselt tugevdada ja lugejat paremini teenida,“ ütles Merle Viirmaa-Treifeldt.

Merle Viirmaa-Treifeldti sõnul oli Iirimaa esimene riik, kes kasutas ära Euroopa Liidus kehtivat uut võimalust kehtestada erandina ajakirjandusele nullmääraga käibemaks. „See on ajakirjanduse kaitsmise seisukohast väga oluline,“ ütles ta.

Eesti Meediaettevõtete Liit