Ilmus kaks uut Ajalehelehte

Tallinn, 27. oktoober 2004. Projekti “Ajaleht koolitunnis” raames ilmusid Eesti Ajalehtede Liidul eestikeelne ja venekeelne Ajaleheleht, mis kajastavad kahest rahvusest noorte sarnasusi ja erinevusi.

Ajalehelehe seitsmes number on eestikeelne ja kaheksas venekeelne. Mõlemas lehes kirjutavad nii eesti kui ka vene väljaannete ajakirjanikud kahe rahvuse noortest. Samuti tutvustavad lehed ajalehe žanre, näiteks mis on uudis või mis on arvamuslugu.

Ajalehtede Liidus koostatud leht on mõeldud eelkõige gümnaasiumi ja põhikooli vanemate klasside õpilastele. Ajaleht koos harjutuste koguga sobib kasutamiseks nii meediaõpetuse tundides, keeleõppes kui ka muudes ainetundides, kuhu õpetaja toob kaasa ajalehe.

Uute Ajalehelehtede esitlusi õpetajatele on neli: Kohtla-Järve linna volikogu saalis 4. novembril kl 10, Narvas Eesti Kodus 4. novembril kl 15, Tallinnas rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis 11. novembril kl 14 ja Tartu ülikooli ajaloomuuseumi konverentsisaalis 18. novembril kl 14.

Esitlusel tutvustatakse lehti ning antakse juhtnööre, kuidas neid õppetunnis kasutada. Iga osaleja saab tasuta kaasa ühe klassikomplekti jagu numbreid värsketest Ajalehelehtedest ning harjutuste kogu. Seminarile on oodatud kõik huvitatud õpetajad hoolimata ainest, mida nad õpetavad.

Osalemiseks on vaja registreerida Ajalehtede Liidus, eall@eall.ee, tel 646 1005.

Ajalehelehtede ilmumist toetas Integratsiooni Sihtasutus. Varem on välja antud kuus Ajalehelehte, teemadeks elukutse valik, valimised, Euroopa Liit, keeleõpe, ajakirjandus.

EALL