Ilmus uus Ajaleheleht

Tallinn, 16. jaanuar 2004. Trükist on ilmunud Ajalehelehe kuues, meediateemaline number.

Ajalehtede Liidus koostatud leht on mõeldud gümnaasiumi ja põhikooli vanemate klasside õpilastele. Ajaleht koos harjutuste koguga sobib kasutamiseks nii meediaõpetuse tundides kui muudes ainetundides, kuhu õpetaja toob kaasa ajalehe.

Ajalehelehe nr 6 esitlusi õpetajatele on kaks: Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi suures saalis 23. jaanuaril kl 14 ja Tallinnas rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis 29. jaanuaril kl 14. Esitlusel tutvustatakse lehte ning antakse juhtnööre, kuidas seda õppetunnis kasutada. Iga osaleja saab tasuta kaasa ühe klassikomplekti jagu numbreid värskest Ajalehelehest ning harjutuste kogu. Seminarile on oodatud kõik huvitatud õpetajad hoolimata ainest, mida nad õpetavad.

Osalemiseks on vaja registreerida Ajalehtede Liidus, eall@eall.ee, tel (0)646 1005.

Ajalehelehe ilmumist toetas USA saatkond Tallinnas.

EALL