Infoseaduse töövariant on avaldatud internetis

Tallinn, 30. aprill 1999. Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) koduleheküljel internetis on üles riputatud uue avaliku teabe seaduse eelnõu töövariant. Eelnõu projekti arutatakse Tallinnas 5. mail toimuval avaliku informatsiooni kättesaadavuse seminaril.

Seminari eesmärgid on tutvuda infovabaduse alaste suundmustega Euroopa riikides ning tutvustada praegu Eestis valmivat eelnõu. Samuti annab seminar võimaluse öelda oma sõna sekka nendel institutsioonidel, huvirühmadel ja mittetulundusühingutel, keda seadus puudutab. Seminar on avalik, mõeldud seaduseelnõu töörühmale, avaliku informatsiooni jagamisega tegelevatele riigiametnikele, ajakirjandusele, avalikkusele.

Eelnõu poolelioleva töövariandi on koostanud siseministeeriumi laiapõhjaline riigiametnikest ja ekspertidest koosnev töörühm.

5. mai seminari Rahvusraamatukogus korraldavad Eesti Ajalehtede Liit ja siseministeerium koos Euroopa Nõukoguga.

EALL