Internetiportaalid ja Pressinõukogu sõlmisid koostööleppe

Tallinn, 8. aprill 2003. Ajakirjanduse eneseregulatsiooniorgan Pressinõukogu ja internetiportaalid sõlmisid täna koostööleppe, mis on jätkuks internetiportaalide liitumisavaldusele.

Pressinõukogu võttis kohustuse menetleda kaebusi internetiportaalides avaldatud ajakirjanduslike materjalide peale. Portaalid nõustusid aga end ajakirjanduseetika ja hea ajakirjandustava küsimustes allutama pressinõukogule.

Koostööleppele kirjutasid alla pressinõukogu esimees Sulev Valner, AS Delfi peatoimetaja Mart Pukk, Tele2 Eesti AS e-kommertsi direktor Andres Jõesaar ja Eesti Telefon Teleteenused meediateenistuse juhataja Maiko Kalvet.

AS Delfi, Tele2 Eesti AS ja Eesti Telefon esitasid 11. detsembril 2002 pressinõukogule avalduse, milles nad avaldasid soovi “liituda pressinõukoguga eesmärgil leida võimalus laiendada kasutajate võimalikke kaebuste lahendamise mehhanisme ka meie poolt esindatud internetikeskkondadele”.

Eesti internetikeskkondades on juba tugevalt juurdunud eneseregulatsioonivorm, kus toimetus võtab operatiivselt maha materjali, mille kohta on laekunud protest või hoiatus. Seega peaks enamik vaidlusaluseid küsimusi leidma lahenduse “hoiatuse ja mahavõtmise” protseduuri raames.

EALL