Juhend aasta pressisõbra valimiseks

Tallinn, 13. november 2003. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) valib aasta lõpus traditsiooniliselt pressisõbra-ja vaenlase. Valimine toimub EALLi täiskogul, mis on 11. detsembril Tallinnas, Viru konverentsikeskuses (algus kl 12).

EALL palub oma liikmeslehtede toimetustel korraldada laiapõhjaline toimetusesisene arutelu ning esitada kandidaatide nimed EALLi hiljemalt 26. novembriks. Lisada põhjendus, miks just need isikud teie meelest tiitlit väärt on. Heade põhjenduste olemasolul võib esitada ka rohkem kui ühe kandidaadi. Aadress: eall@eall.ee, faks (0) 631 1210.

EALLi nõukogu arutab seejärel kandidaatide nimistut ning esitab enam hääli saanud kandidatuurid arutamiseks 11. detsembril toimuvale täiskogule. Nii läheb täiskogul valimisprotseduur sujuvamalt. Samal ajal säilib täiskogust osavõtjatel võimalus esitada kandidatuure kohapeal.

2003. a. on kümnes kord, kui EALLi täiskogu lõpetatakse presssisõbra ja pressivaenlase valimisega. Eesmärk on juhtida avalikkuse tähelepanu sellele, kuidas avaliku elu tegelased suhtlevad ajakirjandusega ja selle läbi avalikkusega.

Varasematel aastatel on EALLi poolt ära märgitud nii ladusaid, selge sõnumiga suhtlejaid kui ka tegusaid infopoliitika loojaid. Seega sobib pressisõbraks isik, kes on  paistnud silma asjaliku infojagajana või ajakirjandusvabaduse heaks tegutsejana. Pressivaenlane on isik, kes on silma paistnud ajakirjandusvaenulikkusega.

Pöörake tähelepanu ka tiitli täisnimetusele: kõige pressisõbralikum/pressivaenulikum avaliku elu tegelane. St mitte tingimata poliitik.

EALLis on 40 liikmeslehte, nii üleriiklikke kui kohalikke, nii üldhuvilehti kui spetsialiseeritud väljaandeid. Kandidatuuride esitamisel palume arvestada isikute  üleriiklikku tuntust. Maakonnalehtedel võivad esimesena pähe tulla kohaliku taseme eredad kandidaadid, kuid need võiks reserveerida maakonnasisese võistluse tarbeks.

Pressisõber saab auhinnaks nimelise ruupori, mis valmib Kuldgraali metallikunstnike käsitööna.

EALL