Kohalike lehtede loetavus on kõrge

Tallinn, 18. aprill 2001. Eesti Meediauuringu tulemused kinnitavad regionaalsete lehtede tugevat positsiooni kohalike lugejate seas.

Vähemalt ühte piirkondlikku lehte luges I kvartalis 761 000 15-74 aastast eestimaalast. Vähemalt ühte üleriigilist päevalehte luges samal ajal 774 000 eestimaalast. Piirkondlike lehtede populaarsus peegeldab inimeste aktiivset huvi kohalike sündmuste ja uudiste vastu. Neid ajalehti loevad samavõrd aktiivselt kõik vanusrühmad – nii noored kui ka vanemad, keelelistel põhjustel on lugejate seas ülekaalus eestlased.

Üldse loevad Eesti 15-74 aastastest elanikest 94% vähemalt ühte Eestis ilmuvat ajalehte ja 84% vähemalt ühte Eestis ilmuvat ajakirja. Üldiselt, mida kõrgem haridus, seda aktiivsemad ajalehe- ja ajakirjalugejad inimesed on. Eestlased loevad Eestis väljaantavaid trükiväljaanded mõnevõrra rohkem kui mitte-eestlased: ajalehtede lugejaskond on eestlaste seas 97%, mitte-eestlaste seas 88%. Osaliselt loevad siinsed mitte-eestlased kindlasti ka Venemaal välja antud ajalehti-ajakirju, siinseid venekeelseid väljaandeid loeb 85% mitte-eestlastest.

I kvartalis oli enimloetavaks leheks jätkuvalt Postimees, millele järgnesid pingereas SL Õhtuleht ja tasuta jagatav Linnaleht. Ajakirjadest oli kõrgeimal positsioonil nädalakiri Kroonika. Loetavaima kuukirja positsioon oli Kodukirja käes.

Andmete aluseks on Emori Gallup Media uuringusuuna poolt 24.01.–28.03.2001 läbi viidud Eesti Meediauuring. Antud uuringuperioodil küsitleti 1514 Eesti elanikku vanuses 15-74.a.

Trükiväljaannete loetavuse top 10

Väljaanne Lugejaid tuhandetes Lugejate osakaal 15-74. aastaste sihtrühmast
1. Postimees 260 23,6%
2. SL Õhtuleht 247 22,3%
3. Linnaleht 214 19,4%
4. Kroonika 194 17,6%
5. Eesti Päevaleht 193 17,4%
6. Eesti Ekspress 165 14,9%
7. Teleleht 150 13,6%
8. Maaleht 149 13,5%
9. Kodukiri 138 12,5%
10. Nädal 136 12,3%

Allikas: AS Emor, Gallup Media, Eesti Meediauuring, Talv 2001

EALL