Koolitusinfot ajakirjanikele: teade Tartu Ülikooli Euroopa Kolledžilt

Tallinn, 17. märts 2003. Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž kutsub ajakirjanikke osalema Euroopa Liidu alases Eesti-Soome koolitusprogrammis “Key groups into key positions”. Projekti juhib Turu Ülikooli Jean Monnet Centre of Excellence.

Koolitusprogrammi raames toimub 3 seminari: Turus (mai 2003), Helsingis ja Tallinnas (september 2003). Töökeeleks on inglise keel. Kõik osalemisega seotud kulud (va Eesti-sisene transport) kaetakse projekti eelarvest.

Sihtrühmas on  6 eestlast ja 12 soomlast. Rühma komplekteerimine sellisel põhimõttel annab osalejaile lisaväärtusena võimaluse vahetada kogemusi ja tihendada kontakte Soome kolleegidega. Lektoriteks on oma ala parimad asjatundjad Soomest ja Eestist.

Koolitusprogrammis osaleda soovijail palume täita taotlusankeet Euroopa Kolledži koduleheküljel hiljemalt 28. märtsiks.

EALL