Kujunduskonkurss 2018

Konkursi korraldaja: Eesti Ajalehtede Liit

Reeglid
1. Konkurss on avatud kõigile Eesti ajalehtedele, nii päeva- kui nädalalehtedele, üleriigilistele ja kohalikele ajalehtedele, eesti- ja muukeelsetele lehtedele. Konkursil osalev ajaleht ei pea olema Eesti Ajalehtede Liidu liige.

2. Kõik konkursile esitatavad võistlustööd peavad olema ilmunud ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2018.

3. Konkursile tuleb saata ajalehe originaalsed tervikleheküljed, seda ka siis, kui konkursile esitatav materjal moodustab ainult osa leheküljest. Konkursil ei saa osaleda lehekülgede koopiad ning võistlustööd, mis on kleebitud papile.

Kuhu ja millal saata võistlustööd
1. Võistlustööd tuleb konkursile esitada hiljemalt 13. veebruariks 2019.
2. Konkursile esitatavad võistlustööd saatke aadressil:
Eesti Ekspress,
Narva mnt 13,
10151 Tallinn
Ümbrikule kirjutage märgusõna “Kujunduskonkurss”.
3. Digitaalsed tööd esitada lingina eall@eall.ee ja lisada märgusõna „Kujunduskonkurss“. Juhul, kui digitaalne võistlustöö on maksumüüri taga, palume võimaldada EALLile žürii töö ajaks ligipääs tasulisele sisule.

Võistluskategooriad

PABERLEHED

1. Kogu kujundus. Üks võistlustöö koosneb kahest terviklikust ajalehenumbrist (esitaja poolt vabalt valitud kuupäevaga lehed), millest ainult üks võib olla päevalehtede puhul nädalalõpunumber. Selles kategoorias on kaks võistlusklassi: A1 (üle-Eestilise levikuga väljaannetele) ja B1 (kohalikele väljaannetele – maakonna- ja linnalehed ning väiksemad nišiväljaanded).

2. Olemuslood. Üks võistlustöö koosneb ühest loost. Iga töö puhul tuleb komplekti panna konkursil osaleva loo kõik leheküljed. Selles kategoorias on kaks võistlusklassi: A2 (üle-Eestilise levikuga väljaannetele) ja B2 (kohalikele väljaannetele – maakonna- ja linnalehed ning väiksemad nišiväljaanded).

3. Visuaalne kommunikatsioon. Sellesse kategooriasse kuuluvad:
– fotoreportaažide leheküljed (fotod/illustratsioonid peavad moodustama üle poole loo trükipinnast);
– uudisgraafika ja visuaalsete vahenditega esitatud infolahendused (ei pea esitama tervet lugu, võib piirduda ainult graafiliste elementidega)
– illustratsioonid
– kujunduslikud lahendused, mis sisaldavad ühekorraga fotosid, illustratsioone ja/või infograafikat
Selles kategoorias on kaks võistlusklassi: A3 (üle-Eestilise levikuga väljaannetele) ja B3 (kohalikele väljaannetele – maakonna- ja linnalehed ning väiksemad nišiväljaanded).

4. Avatud rühm. Sellesse kategooriasse kuuluvad paberväljaannete erilahendused, rubriigikujundused, nutikad detailid ja muu, mis ei sobi eelnevatesse kategooriasse. Töö peab olema ilmunud ajalehe paberversioonis ning võib koosneda ühest või mitmest temaatiliselt või kujunduslikult kokkukuuluvast leheküljest (võib saata näiteks ka samasse rubriiki kuuluvaid lehekülgi, mis on ilmunud erinevatel päevadel). Selles kategoorias on üks võistlusklass: A4.

DIGILEHED

5. Digilehtede artiklivaated. Sellesse kategooriasse kuuluvad ajalehtede veebikülgede tavapärased artiklivaated. Žürii hindab lehekülgede foto- ja kirjakasutust ning elementide ja reklaami paigutust. Konkursile tuleb valida kolm linki artiklitele vabalt valitud kuupäevadest, mis vastavad ajalehe veebikülje tavapärastele kujunduslahendustele. Selles kategoorias on üks võistlusklass: A5.

6. Uuendused digilehes. Sellesse kategooriasse kuuluvad ajalehtede veebi- ja mobiiliplatvormidel tehtud uuendused. Võistlusele võib saata nii suuremaid (kogu veebikülg, äpp, rubriik jne) kui ka väiksemaid (konkreetsed leheküljevaated, graafilised elemendid jne) uuendatud elemente. Kui võimalik, saatke link või ekraanipilt osalevast elemendist nii enne kui ka pärast uuendust ja märkige kirjas, milles uuendus seisnes. Selles kategoorias on üks võistlusklass: A6.

7. Digitaalsed üksikprojektid. Siin võivad konkureerida väljaannete digitaalsetele platvormidele loodud ühekordsed erilahendused (olemuslood, longreadid, andmeesitlused, eriprojektid – näiteks presidendi vastuvõtu või valimiste kajastamise eriküljed – jms), mis on ilmunud väljaannete veebikülgedel või muudel digitaalsetel platvormidel. Ühe võistlustöö moodustab üks lugu või teemaprojekt. Selles kategoorias on üks võistlusklass: A7.

Hindamiskriteeriumid ja -süsteem
1. Žürii, kuhu kuulub kuni seitse liiget, hindab osalevaid töid veebruaris.
2. Žürii hindab seda, kui hästi ajalehe kujundus võimaldab edasi anda infot ja ideid ning väärtustada neid lugeja jaoks. Eriti võetakse arvesse kogu ajalehe ja lehekülgede kompositsiooni, kirjakasutust ja fotokasutust.
3. Esimeses ringis märgib iga žürii liige ära kõik tööd, mis tema arvates on väärt auhinda. Hindamine on salajane. Ühe žürii liikme poolt antavate häälte arv ei ole piiratud.
4. Esimeses hääletusringis vähemalt neli häält saanud võistlustööd pääsevad finaali. Vähem hääli saanud tööd jäävad edasisest konkursist välja. Kui hinnatavate tööde hulgas on žüriiliikme tööandja nö koduväljaanne, siis loetakse hinnatavale tööle selle žüriiliikme poolthääl automaatselt antuks.
5. Finaalis analüüsitakse iga töö häältesaaki eraldi. Teise ringi jõudnud tööde puhul lahkub žürii liige oma väljaande töö üle arutamise ja hääletamise/hindamise ajaks ruumist. Igas kategoorias valib žürii finaali pääsenud tööde seast kuni neli enim hääli saanud nominenti ning nende seast omakorda kategooria võitja.

Auhinnad
1. Žürii märgib igas kategoorias ära kuni neli nominenti ning annab ühele neist auhinna.
2. Informatsioon auhindade kohta avaldatakse pressipeol, mis toimub 8. märtsil 2018 Tallinnas.

Rohkem infot: Eesti Ajalehtede Liit, eall@eall.ee; tel 6461005