Kuulutatakse välja kandideerimine Pressipreemiale ’98

Tallinn, 15. jaanuar 1999. Eesmärgiga edendada Eesti ajakirjanduse professionaalset taset kuulutab Ajalehtede Liit välja järjekordse ajakirjandusauhinna “Ajalehtede Liidu pressipreemia ‘98”.

Ajalehtede Liidu pressipreemia žürii nimetab 1998. a. trükiajakirjanduse parimad järgmistes kategooriates: uudis; arvamus, juhtkiri, kolumn; olemuslugu (feature), reportaaž, artikkel; pressifoto. Samuti nimetatakse parim maakonnalehe ajakirjanik.

Kandidaate saavad nimetada väljaanded, ajakirjanikud ise ja ajakirjandusega seotud institutsioonid. Töö peab olema publitseeritud Eestis 1998. a. Kandideerimisel tuleb märkida, missuguses kategoorias kandideeritakse. Iga kandideerija võib esitada igas kategoorias ühe töö või samateemalise tööde seeria.

Ajaleheartikkel tuleb esitada väljalõikena või hästi loetava koopiana, kuhu on märgitud ilmumise kuupäev. Pressifoto kategoorias esitada foto koos ajalehes ilmunud koopiaga. Iga kandideerija lisab oma tööle lühikese eluloo. Puudulikult vormistatud materjale ei arvestata.

Võistlustööd esitada 29. jaanuariks 1999 aadressil Ajalehtede Liit, Pressipreemia, Pärnu mnt 67a, Tallinn 10134.

Ajalehtede Liit nimetab žürii, mis koosneb suuremate lehtede peatoimetajatest, meediaspetsialistidest ja Tartu Ülikooli õppejõududest.

Iga auhinna võitja saab diplomi ja 10 000 krooni suuruse preemia fondist, mille on moodustanud suuremad toimetused. Võitjad selguvad veebruaris.

EALL