Kuulutati välja kandideerimine ELi ajakirjandusauhinnale

Tallinn, 24. september 2002. Eesmärgiga edendada Eesti ajakirjanike huvi, teadlikkust ning informeeritust Euroopa Liiduga seonduvate teemade kajastamisel, kuulutab Eesti Ajalehtede Liit koostöös Euroopa Komisjoni Delegatsiooniga Eestis välja võistluse “Euroopa Liidu ajakirjandusauhind 2002”.

Žürii selgitab välja trükimeedias avaldatud parima töö kahes kategoorias:
1. kommentaar, analüüs;
2. olemuslugu.

Tööde saatmisel tuleb märkida, kummas kategoorias kandideeritakse. Iga kandidaadi puhul võib esitada kuni kolm üksiktööd ja/või ühe artikliseeria (maksimaalselt kolme näitega). Kandidaate võivad esitada ajakirjanikud ise, väljaanded või ajakirjandusega seotud institutsioonid.

Tööd peavad olema avaldatud Eesti ajakirjanduses ajavahemikul 10.11.2001 kuni 10.11.2002. Tööd palume esitada väljalõikena või hästi loetava koopiana, kuhu on märgitud väljaande nimi ning ilmumise kuupäev. Puudulikult vormistatud materjale ei arvestada.

Võistlustööd märgusõnaga “EL ajakirjandusauhind 2002” tuleb esitada hiljemalt 20. novembriks 2002. a. aadressil:
Eesti Ajalehtede Liit
Pärnu mnt.67a
Tallinn, 10134

Võistlustöid hindav žürii koosneb Eesti Ajalehtede Liidu ning Euroopa Komisjoni Delegatsiooni esindajatest, meedia ja eurotemaatika spetsialistidest.

Mõlemas kategoorias on parima töö auhinnaks lähetus detsembris Kopenhaagenis toimuvale Euroopa Liidu tippkohtumisele, kus on kavas teha ELi ajalooline laienemisotsus.

EALL