Märtsis toimub ajakirjanikele kaks NATO seminari

Tallinn, 27. veebruar 2002. Eesti Diplomaatide Kool koostöös Taani NATO Ühinguga korraldab 14. ja 25. märtsil 2002 Tallinnas, Eesti Diplomaatide Koolis (Islandi väljak 1, Välisministeeriumi hoone 1. korrus vasakul pool) kaks ühepäevast seminari NATO teemadel.

Esinema on kutsutud Eesti välis- ja kaitseministeeriumi esindajad,  Taani esindaja, Eesti Diplomaatide Kooli õppejõud.

Seminaride eesmärk on tutvustada kaasaegseid julgeolekukäsitlusi;  NATOt kui kaitse ja/või julgeolekuorganisatsiooni ning Eesti NATO integratsiooni huvitavamaid aspekte. Seminari toetab Eesti Ajalehtede Liit (EALL).

Seminaride teemad on järgmised: NATO  ja Eesti julgeolekukontseptsioonide võrdlus; kuidas konkreetselt kulutatakse 2% SKP-st kaitseotsotstarbeks; Eesti sõjaväelaste valik ja  tegevus  NATO rahuvalveoperatsioonides; NATO-alased infoallikad; NATO kajastamise kogemus Taanis; NATO kajastamine Eesti ajakirjanduses.

Seminarid algavad kl 10.30 ja lõpevad kl 16.30. Seminaride käigus (igal teemal) esitatakse 1 ettekanne (ca 45-60) minutit, millele järgnevad küsimused ja arutelu. Seminaril osalemine (k.a. lõuna ja kohvipausid) on tasuta. Esinejate nimed ja teemade ajaline jaotus selgub järgmisel nädalal. Soovist osaleda palume  teatada hiljemalt 8. märtsil järgmisel e-maili aadressil: Tiiu@edk.edu.ee  (Tiiu Pohl, Eesti Diplomaatide Kooli õppejõud).

EALL