Meedialiit ei toeta avaliku teabe suuremat salastamist

Tallinn, 20. november 2023. Eesti Meediaettevõtete Liit ei toeta ministeeriumide katseid piirata senisest rohkem avalikku teavet ning leiab, et suurem salastamine ei ole avalikkuse huvidest lähtuv.

Eesti Meediaettevõtete Liit leiab oma avalikus pöördumises, et kehtiv avaliku teabe seadus, mille loomises said oma sõna öelda ka ajakirjanduse esindajad, toimib. Eesti Meediaettevõtete Liit märgib, et riigil on niigi juba suured võimalused infot salastada või kaitsta ning suuremat piiramist ei ole enam vaja.

Siinjuures toetab Meedialiit nii õiguskantsler Ülle Madise kui riigikontrolör Janar Holmi seisukohti, et üldiseks kasutamiseks mõeldud teave peab olema kõigile ligipääsetav.

Meedialiidu hinnangul ootab demokraatlik ühiskond ajakirjanduselt infot ja oluliste teemade kajastamist. Avaliku teabe suurem salastamine aga piirab sõnavabadust ja suukorvistab ajakirjandust ning jätab ametnike otsustada, mida avalikkusega jagada ja mida mitte.

Tänu meediale on suur osa taasiseseisvunud Eesti suurematest tehingutest, protsessidest, otsustest ja valikutest olnud oluliselt läbipaistvamad kui mujal Ida- ja Kesk-Euroopas. Sellel kindlasti on olnud väga suur mõju Eesti kiirele arengule ja läbipaistvusele, leiab Meedialiit.

Eesti Meediaettevõtete Liit märgib, et on valmis avaliku teabe seaduse muutmisse omalt poolt panustama juba kaardistamise etapist peale. Meediaettevõtete Liit lisab, et on valmis ettepanekuid esitama, sest see seadus on ajakirjanike sisukohast väga oluline.

Eesti Meediaettevõtete Liit