Meediaseminar integratsioonist eesti- ja venekeelses meedias

Tallinn, 18. detsember 2000. OSCE missioon Eestis koostöös presidendi rahvusvähemuste ümarlaua ja Eesti Ajalehtede Liiduga (EALL) korraldavad esmaspäeval ja teisipäeval Tallinnas meediaseminari, kus arutatakse integratsiooni kajastamist eesti- ja venekeelses meedias.

Seminaril võrreldakse integratsiooniteema kajastamist eesti- ja venekeelses meedias ning arutatakse, millised on takistused ühtse infovälja teel. Samuti vaadeldakse erikeelse ajakirjanduse eetilisi standardeid ning analüüsitakse konkreetseid juhtumeid, mis on
tekitanud küsimusi ajakirjanduseetika seisukohalt.

Seminarist võtavad osa ajakirjanikud suurematest eesti-ja venekeelsetest ajalehtedest, raadiojaamadest ja Eesti Televisioonist, samuti ajakirjandustudengid, akadeemikud, meedia- ning rahvussuhete eksperdid.

EALL