Meediastipendiumiga Põhjamaadesse

Tallinn, 30. august 2002. Ajakirjanikel on võimalus taotleda reisistipendiumit Põhjamaadesse. Taotlused tuleb esitada Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroosse hiljemalt 15. septembriks 2002.

Taotlusi võib esitada Põhjamaade heaoluühiskonnaga tutvumiseks ning järgmiste teemade kajastamiseks Eesti meedias: multikultuuriline ühiskond, võrdõiguslikkus, tervishoid, tarbijakaitse ja keskkonnakaitse.

Taotluse vorm ja tingimused taotluse täitmiseks:
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroo
Tel: 627 31 00, faks: 627 31 10
E-post: info@nmr.ee
Kodulehekülg: www.nmr.ee

EALL