Millest lähtuvad valitsusasutuste pressitöötajad

Tallinn, 23. aprill 2003. Kui ajakirjanik suhtleb riigiasutustega, võib kasuks tulla kursisolek põhiväärtustega, millest lähtuvad valitsuse pressibüroo ja teiste riigiasutuste pressiteenistused.

Vastav dokument töötati välja valitsuse  pressibüroo endise direktori Daniel Vaariku juhtimisel veebruaris 2002. Dokument kiideti heaks uue valitsuse poolt 22. aprillil 2003.

EALL

Väärtused, millest Valitsuse pressibüroo oma töös lähtub

VALITSUSE INFOTÖÖTAJA OLEMASOLU MÕTE. Me ei tööta kunagi üksi ega omaette maailmas. Igal valitsuse teol on tulemused ja tagajärjed, mis mõjutavad ühiskonda, kodanikke, ettevõtteid ja organisatsioone. Sellepärast peab info edastamine ja kättesaadavaks tegemine kuuluma igasuguse valitsuse tegevuse juurde planeerimisest lõpliku elluviimiseni.

AVATUS. Me mõistame, et valitsus on avatud organisatsioon, millel pole saladusi ühiskonna liikmete ees. Me lähtume informatsiooni edastades seisukohast, et igasugune teave, mis pole kuulutatud riigisaladuseks ning mis pole salastatud mõnest muust seadusest tulenevalt, on avalik.

PÕHJENDATUS. Igal valitsuse teol on olemas põhjused ja põhjendused ning me teame, et oleme kohustatud neid alati esitama.

ENESEKRIITIKA. Oma tegevust põhjendades lähtume seisukohast, et kui selgitustest aru ei saada, tuleb esmalt viga otsida selgitaja poolsest kommunikatsioonist. Oma partnereid kuulates katsume neid aga alati lõpuni mõista.

ARVESTAMINE. Me anname endale aru sellest, et meie tööst sõltub paljude inimeste igapäevane heaolu, sellepärast küsime me ühiskonna esindajatelt nõu, kuidas oma tööd paremini teha.

AUSTUS. Me ei räägi kunagi halba oma partneritest ja sihtrühmadest. Kui meile ei meeldi meie koostööpartnerid, peaksime tõsiselt mõtlema, kas oleme valinud õige ameti.

VÕRDSUS. Me mõistame, et infot tuleb edastada kõigile partneritele võrdselt, eelistamata üht osapoolt teisele.

VASTUTUS. Suheldes avalikkusega anname endale aru, et me esindame oma organisatsiooni, mitte iseennast. Me mõistame, et selle järgi, mida me väidame, arvame või teeme, hinnatakse meie organisatsioone, meie kolleege, meie tegusid.

AUSUS. Me ei valeta. Kui me vastust ei tea, siis tunnistame seda ja ütleme, millal oskame rohkem küsitu kohta infot anda. Samuti tunnistame tehtud vigu, põhjendades, miks viga tehti ja kuidas sellest tulevikus hoidutakse.

Sõnastatud veebruaris 2002. a., valitsuses heaks kiidetud 22.04.03.

Sarnaseid põhiväärtusi jagavad ja toetavad oma töös mitmete teiste Eesti riigiametite pressiteenistused. Valitsuse pressibüroole on teatanud siinkirjeldatud põhiväärtuste toetamisest oma igapäevases töös kõigi ministeeriumide avalike suhete struktuurid:

Haridus- ja Teadusministeerium
Justiitsministeerium
Kaitseministeerium
Keskkonnaministeerium
Kultuuriministeerium
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Põllumajandusministeerium
Rahandusministeerium
Siseministeerium
Sotsiaalministeerium
Välisministeerium

EALL