MK-Estonia rikkus head ajakirjandustava

Tallinn, 11. juuni 2021. Pressinõukogu arutas restorani Talleke&Pullike kaebust MK-Estonias 17. veebruaril ilmunud artikli „Põlegu sinise leegiga“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib põlengutest ja nende seostest võimalike kindlustuspettustega. Artikli ajendiks oli tulekahju restoranis Talleke&Pullike, mille puhul lugejad hakkasid kahtlustama kindlustuspettust. Artikkel lükkab aga kahtlused ümber.

Restoran Talleke&Pullike kaebas Pressinõukogule, et foto koos pealkirjaga annab lugejatele vale ettekujutuse ja viitab sellele, nagu tegeleks restoran kindlustuspettusega. Kaebaja hinnangul sisaldab artrikkel ebatäpset infot ja rikub nende mainet.

MK-Estonia vastas, et restoranis Talleke&Pullike toimunud tulekahju kajastava uudise juures hakkasid lugejad väljendama arvamust, et tulekahju võis olla korraldatud pahatahtlikult, kindlustushüvitise saamise eesmärgil. Leht selgitas, et artikkel lükkab tuginedes spetsialistidele need oletused ümber.

Pressinõukogu otsustas, et MK-Estonia rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari samas numbris. Pressinõukogu hinnangul on kindlustuspettuses süüdistamine nii tõsine, et kaebajalt oleks pidanud kommentaari küsima. Kuigi artikkel on üldisemalt tulekahjude ja kindlustuspettuste seostest, siis ajendiks oli restoranis Talleke&Pullike juhtunu ja lisaks on ka artikli juures olev foto antud restoranist. Samuti rikkus leht ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul ei ole kindlustuspettuse kahtlused faktidega tõestatud.

Leht rikkus ka punkti 4.11., mis näeb ette, et fotod, fotode allkirjad, pealkirjad ja juhtlaused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul võib artikli juhtlõigust õhku visatud ebamäärase kahtluse tõttu jääda eksitav mulje, nagu oleks tulekahju puhul restoranis võinud olla tegemist kindlustuspettusega, kuigi seda kinnitavaid fakte loos ei sisaldu.

MK-Estonia avaldas Pressinõukogu otsuse 9. juunil.

Pressinõukogu