Õhtuleht ja Sõnumileht on ühinenud

Tallinn, 3. juuli 2000. Meelelahutusliku kallakuga Õhtuleht ja Sõnumileht ilmusid 3. juulil ühinenud väljaandena SL Õhtuleht.

Uuenenud lehe tiraaž avapäeval oli 60 502, kirjutas peatoimetaja Väino Koorberg avanumbris. “Üheskoos saame lugejale pakkuda hoopis paremat, sisukamat ja stabiilsema tulevikuga ajalehte,” kirjutas Koorberg juhtkirja koha peal.

SL Õhtulehe juhatuse esimehe Priit Leito sõnul hakkavad senised Õhtulehe ja Sõnumilehe tellijad saama koju uut lehte. Tellimishind on 85 krooni kuus. SL Õhtulehes töötab ligi 100 inimest, neist veidi alla poole on ajakirjanikud. Toimetus asub Õhtulehe ruumes.

Väljaannet trükitakse trükikojas Kroonpress Tartus. Lehte annab välja 2000. a. kevadel loodud AS SL Õhtuleht, mille aktsiad jagunevad võrdselt Eesti Meedia ja Ekspress Grupi vahel.

Tegemist on unikaalse koostöövormiga Skandinaavia kirjastusfirmade Schibsted (Norra) ja Marieberg (Rootsi) vahel, kes ei tee mujal sellist koostööd nagu Eestis. Eesti Meedia on Schibstedi omanduses ning Marieberg omab osalust Ekspress Grupis.

EALL