Õiguskantsler Allar Jõks lubas pressisõbra ruuporit otstarbekalt kasutada

Tallinn, 19. detsember 2002. Õiguskantsler Allar Jõks kinnitas neljapäeval Ajalehtede Liidult pressisõbra auhinda kätte saades, et kasutab ruuporit inimeste edasiseks teavitamiseks ja poliitikute ning ametnike korralekutsumiseks, kui need peaksid põhiseadust eirama.

“Ajalehtede Liidu poolt antud auhind on mulle suur tunnustus,” ütles Jõks. “See on märk, et õiguskantsleri ametkond on valinud avalikkuse teavitamisel õige tee.”

Jõks meenutas,  et ametisse asudes lubas ta Riigikogu ees teha õiguskantsleri ametkonnast avatuse asutuse. “Kui inimesed ei tea, mida teeb õiguskantsler, siis on see institutsioon ju suhteliselt mõttetu,” ütles Jõks. “Luban selle ruupori toel teavitada inimesi rohkem nende õigustest, et nad oskaksid end kaitsta, “ütles Jõks.

“See ruupor on hea vahend ka selleks, et ametnikke ja poliitikuid teavitada sellest, et meil on olemas põhiseadus,” ütles Jõks. “Põhiseadus pole paljalt dokument, vaid põhiseadus on kõige kõrgema jõuga õigusakt, mis on tähtsam kui koalitsioonileping. Sellised “väikesed asjad” jäävad vahel tähelepanuta.”

Jõksi hinnangul oli aasta 2002 rikas õiguslikest vadlustest. See aga pole märk, et olukord on hullemaks läinud. “Uudiste selgitamine on läinud paremaks,” tunnustas Jõks ajakirjanduse tööd õiguslike probleemide vahendamisel avalikkusele.

“Sõnavabadusel puudub mõte, kui inimesed ei saa aru sellest, mida nad loevad. “Minu eesmärk on, et õiguslik vaidlus peab olema esitatud nii, et ta lehelugejale arusaadav on,” selgitas Jõks oma tegevuse põhimõtteid.

Eesti Ajalehtede Liit (EALL) valis Allar Jõksi aasta pressisõbraks möödunud nädalal EALLi täskogu raames. Valiku põhjustena nimetasid liidu liikmed muuhulgas, et ta on ajakirjanduse vahendusel rahvale põhjalikult selgitanud keerukate juriidiliste vaidluste põhjusi ning andnud avatud suhtumisega olulise panuse õiguskantsleri ametkonna teadvustamisele ühiskonnas.

Jõksile nimelist kullakarva ruuporit üle andes ütles EALL nõukogu uus esimes, Maalehe vastutav väljaandja Agu Veetamm, et Jõks valiti välja ülekaaluka häälteenamusega. “Loodame, et Allar Jõksi eeskujuvääriv avatus jätkuks ja süveneks,” ütles Veetamm.

EALL on valinud aasta pressisõpra juba üheksa aastat. Nimelise kullakarva ruupori valmistavad käsitööna igal aastal firma Kuldgraal meistrid.

EALL