Kaebus nr 1000
Pressinõukogu otsus 26.11.2020 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas kaebust Eesti Ekspressis 7. oktoobril 2020 ilmunud artikli „Õuduste maja: tõde ja õigus Vabaduse puiesteel“ peale ja otsustas, et väljaanne ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib naabritevahelisest konfliktist ühes Tallinnas asuvas majas.

Kaebajad leiavad, et artikkel on ebatäpne, eksitav ja ei lähtu faktidest. Kaebajate hinnangul on artikli pealkiri ja juhtlause eksitavad, sest artiklist ei selgu, miks on maja nimetatud “õuduste majaks” ja milline on “inetu saladus”. Kaebajate hinnangul pidanuks ajakirjanik põhjalikult ära kuulama kõik osapooled. Kaebajad leiavad, et artikkel on neid halvustav ja nende mainet kahjustav.

Eesti Ekspress vastas, et artiklis olevaid isikuid ei ole identifitseeritud. Leht lisas, et artikli aluseks on avalik huvi ja lugu põhineb jõustunud kohtuotsuse aluseks olnud dokumentidel. Leht leiab, et artikli pealkiri ja juhtlause ei ole eksitavad, sest põhinevad artikli sisul.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest artiklis on saanud sõna konflikti mõlema osapoole advokaadid. Artiklist ei tule välja, millise majaga on tegu, samuti ei ole tuvastatavad tülis olevad naabrid, sest nende nimed on muudetud.

Pressinõukogu