Kaebus nr 1001
Pressinõukogu otsus 26.11.2020 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Siim Subi kaebust Eesti Ekspressis 22. juulil 2020 ilmunud artikli „Suur narkoäri: kooli kullaga lõpetanud oivik lõi käed Assar Pauluse jõugu liikmega“ ja 14. oktoobril ilmunud artikli „Kohtutäitur müüb Assar Pauluse jõugu liikme maasturit“ peale ning otsustas, et väljaanne ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklid räägivad narkoärist.

Siim Subi kaebas Pressinõukogule, et artiklid sisaldavad oletusi ja ajakirjaniku arvamusi ning kaebaja ega tema esindaja sõna ei saanud. Samuti leiab kaebaja, et avaldatud on tema eraelulisi andmeid, mille vastu puudus avalik huvi. Kaebaja peab eksitavaks artiklite pealkirju, kus teda on nimetatud “Assar Pauluse jõugu liikmeks”, kuigi kaebaja sõnul ta seda ei ole ning lisaks pole olemas ka sellist jõuku.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artiklid on kirjutatud kohtutoimikute alusel. Leht märkis, et Siim Subi poolt kriminaaluurimisel antud ütlused on artiklis kajastatud. Leht lisas, et kujundliku keele kasutamine teeb artiklid lugejale huvitavamaks ja see on osa ajakirjandusvabadusest. Eesti Ekspress selgitas, et kaebaja pereliikmete nimesid artiklis ei mainitud. Samuti märkis leht, et kuna kaebajat on karistatud Assar Pauluse kuritegelikku ühendusse kuulumise eest, on tema nimetamine Assar Pauluse jõugu liikmeks faktiliselt õige.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest artiklid põhinevad kohtudokumentidel ja Siim Subi poolt antud ütlused on kajastatud.

Pressinõukogu