Kaebus nr 1006
Pressinõukogu otsus 21.01.2021 | TAUNIV.
Raplamaa Sõnumid rikkusid head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas kaebust (anonüümne menetlus, kaebaja isik Pressinõukogule teada) Raplamaa Sõnumites 21. oktoobril 2020 ilmunud artikli „Rapla vallavalitsus andis oma panuse vähihaige ema elu raskendamisse” peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Rapla vallavalitsuse jurist ületas oma volitusi, kui sekkus Harjumaal elava vähihaige ema kohtuasja.

Kaebaja leiab, et artiklis esitatud väited on erapoolikud ja kallutatud ning tekitasid mainekahju. Kaebaja lisas, et põhjendas toimetusele kommentaari andmisest keeldumist. Kaebaja hinnangul on artiklis avaldatud kontrollimata ja faktidega tõendamata infot.

Raplamaa Sõnumid vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik tegeles teemaga alates juunist, kuid kaebajalt ei õnnestunud tal korduvalt esitatud küsimustele sisulisi vastuseid saada – need olid kas napisõnalised või pealiskaudsed selgitused, milles ei soovitud juhtunut selgitada.

Pressinõukogu otsustas, et Raplamaa Sõnumid rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul on artiklis segamini ema väited, faktid ja ajakirjaniku oletused.

Pressinõukogu juhib antud loo kontekstis tähelepanu ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, kes neile ebamugavates asjades on sageli kidakeelsed meediaga rääkima ning pärast ilmumist süüdistavad väljaandeid eksitavas infos.

Pressinõukogu