Kaebus nr 102
Pressinõukogu otsus 16.06.2005 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Mailis Repsi kaebust Postimehes 19. aprillil 2005 ilmunud artikli „Mailis Reps saab ministrina ainult paremaks minna” peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Mailis Reps kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab eksitavat ning ebatäpset informatsiooni. Mailis Reps toob välja mitmeid ajakirjaniku väiteid, mida ta hindab laimuna. Neid väiteid hindab Mailis Reps eksitavaks ja tõele mittevastavaks. Kaebaja ei ole rahul ka sellega, et artikli jaoks tema kommentaare ei küsitud, kuigi tegu on kriitilise materjaliga.

Postimees vastas Pressinõukogule, et lehel puudus alus kahelda artikli kirjutanud ajakirjaniku haridusministeeriumi-alases asjatundlikkuses. Leht kinnitab, et artiklis avaldatud materjal vastab tõele, ent ei esita mingeid tõendeid, piirdudes New York Timesi sisekriitiku vaadete tutvustamisega.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkte 4.2 ja 5.1, mis kohustab konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled ja pakkuma kommentaari võimalust samas numbris. Rikutud on samuti eetikakoodeksi punkti 4.1, sest uudisteküljel ilmunud artiklis on segamini oletused, arvamused ja faktid. Mailis Repsile pole enda kaitsmiseks sõna antud.

Pressinõukogu