Kaebus nr 1024
Pressinõukogu otsus 25.03.2021 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Meie Maa ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Pihtla Pruulikoda OÜ juhatuse liikme Andrus Viili kaebust Meie Maas 16. detsembril 2020 ilmunud artikli „Pihtla õlleköök tähistab juubelit“ peale ja otsustas, et kaebajal ei ole kaebeõigust, lisaks ei ole leht ka head ajakirjandustava rikkunud.

Artikkel räägib Eesti vanima väikepruulikoja – Pihtla õlleköögi – 30-aastasest juubelist ja saamisloost.

Pihtla Pruulikoda OÜ juhatuse liige Andrus Viil kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valeinfot. Kaebaja leiab, et Pihtla Pruulikoda OÜ kaubamärgi ja ärinimele sarnase märgi kohta info avaldamine on lugeja jaoks eksitav. Kaebaja hinnangul ei saa nõustuda artiklis ilmunud väitega, et “Pihtla õlleköök” või “Pihtla õlu” on Taako OÜ-le kuuluvad firmamärgid. “Pihtla õlu” või “Pihtla õlleköök” kaubamärkide Taakole kuuluvus ei ole kaebaja väitel selge.

Meie Maa vastas Pressinõukogule, et artiklis ei mainita kordagi Andrus Viili ega Pihtla Pruulikoda OÜ-d. Leht leiab, et artiklis olevad faktid on õiged. Leht lisas, et artiklis ei räägita kaubamärgist ega selle registreerimisega seotud võimalikest raskustest või vaidlustest.

Pressinõukogu otsustas, et kaebajal puudub antud artikli puhul kaebeõigus. Samuti otsustas Pressinõukogu, et Meie Maa ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest kaebajat selles ei mainita ega esitata tema kohta süüdistusi.

Pressinõukogu