Kaebus nr 1026
Pressinõukogu otsus 22.04.2021 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Rahvusringhääling ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Eesti Radioloogiatehnikute Ühingu kaebust 19. detsembril 2020 Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) veebis ilmunud artikli „Tõstamaa perearst võitleb õiguse eest kasutada röntgeniaparaati“ ja Aktuaalse Kaamera samasisulise saatelõigu peale ning otsustas, et ERR ei rikkunud head ajakirjandustava.

Nii uudis kui saatelõik räägivad Tõstamaa perearstikeskuses seisvast röntgeniaparaadist, mida perearst vastava kutse puudumise tõttu kasutada ei saa.

Eesti Radioloogiatehnikute Ühing kaebas Pressinõukogule, et lugejaile-vaatajaile võib jääda mulje, et Radioloogiatehnikute Ühing teeb perearstile radioloogiatehniku kutse saamisel takistusi ning see loob neist avalikkuse ees ebaõige kuvandi. Kaebaja pöördus ERRi poole vastuväite sooviga, mille ERR avaldas veebiuudise juures, kuid tele-eetris keeldus avaldamast. Kaebaja leiab, et uudis ja saatelõik sisaldavad tõsist süüdistust, sest ühingust jääb mulje kui asutusest, kes kiusab arsti või teeb arstile kutse saamisel alusetuid takistusi.

ERR vastas Pressinõukogule, et kaebaja ei too välja faktivigu, vaid räägib muljest, mis vaatajaile võib jääda. ERR lisas, et loos ei esitata ühingu kohta ebatäpset, moonutatud või ekslikku infot. ERR on seisukohal, et loos ei esitata kaebaja kohta selliseid süüdistusi, mis nõuaksid eraldi vastulause esitamist teleuudiste saates. ERR selgitas, et loos ei esitata infot, nagu takistaks kaebaja “põhjendamatult ja ebaseaduslikult” perearstil röntgeniaparaadi kasutamist.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Rahvusringhääling ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu leiab, et Eesti Radioloogiatehnikute Ühingu kohta ei esitata veebiartiklis ega ka teleuudistes süüdistusi, mis nõudnuks ühingu kommentaari.

Pressinõukogu