Kaebus nr 1027
Pressinõukogu otsus 25.03.2021 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Pärnu Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Pärnu Spordikeskuse juhataja Riho Tippi kaebust Pärnu Postimehes 30. jaanuaril 2021 ilmunud artikli “Raeküla-Reiu suusaradadelt nähtub rabe asjaajamine” peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Raeküla-Reiu suusarajale hooldaja ja rajameistri otsimisest.

Pärnu Spordikeskuse juhataja Riho Tipp kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on hinnanguline, mis põhineb kahe suusataja arvamusel ja valedel võrdlusandmetel, et avaldada survet konkreetse eraettevõtja kalli teenuse ostmiseks. Kaebaja ei ole rahul, et artikli jaoks on välja valitud vaid kaks negatiivset hinnangut ning kõrvale on jäetud positiivsed. Kaebaja ei ole rahul, et hinnangule “rada pole korralikult hooldatud” ei ole võetud spordikeskuse kommentaari. Kaebaja leiab, et artiklis tehtud üldistused ei ole faktitäpsed.

Pärnu Postimees vastas Pressinõukogule, et artikli pealkiri võtab kokku olukorra, kus jaanuari keskpaigaks ei olnud veel suusaradadele hooldajat leitud ja mitu järjestikust hanget oli luhtunud. Leht selgitas, et artiklis kasutati nende suusatajate arvamusi, kes olid ajal, mil ajakirjanik käis lugu tegemas, suusatamas ja nõustusid oma nime avaldamise ja kommentaari andmisega. Leht lisas, et ajakirjanik esitas Riho Tippile küsimusi ka raja hooldamise kvaliteedi kohta, kuid kaebaja vastas ajakirjanike küsimustele valikuliselt. Lehe hinnangul on kõik artiklis olevad faktid tõestavad.

Pressinõukogu otsustas, et Pärnu Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul võtab artikli pealkiri kokku loo sisu. Samuti on saanud kaebaja võimaluse kommentaariks.

Pressinõukogu