Kaebus nr 1030
Pressinõukogu otsus 22.04.2021 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Juuksurite Ühenduse kaebust 4. märtsil 2021 Delfis ilmunud artikli „Juuksurid soovivad saada eesliinitöötajateks: oleme hetkel majanduse alustalad“ peale ja otsustas, et Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et juuksurid tegid Terviseametile pöördumise arvata nad eesliinitöötajate hulka, et saada eelisjärjekorras vaktsineeritud.

Juuksurite Ühenduse esindaja Kertti Viru kaebas Pressinõukogule, et artiklist jääb mulje nagu oleks ta andnud intervjuu, kuigi tegelikkuses ta pole ühegi ajakirjanikuga suhelnud ega pressiteadet teinud. Kaebaja leiab, et artikkel on laimav. Kaebaja leiab, et artikkel tekitab Juuksurite Ühendusele emotsionaalset kahju. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ühendus sõna ei saanud. Kaebaja selgitas, et nende pöördumine oli mõeldud arutelu algatamiseks vastava spetsialistiga, mitte artikli avaldamiseks. 

Delfi vastas Pressinõukogule, et artiklis on selgelt väljendatud, et see refereerib Juuksurite Ühenduse poolt Terviseametile tehtud pöördumist. Delfi selgitas, et tegemist on avaliku pöördumisega, mis on kättesaadav Terviseameti dokumendiregistris. Delfi refereeris pöördumist, lisamata omapoolseid seisukohti. Delfi kinnitas, et artikkel on neutraalne. Delfi hinnangul ei olnud tegemist konflikti sisaldava teemaga, mis nõuaks kaebaja täiendavat ära kuulamist.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul tuleb artiklist selgelt välja, et lugu põhineb kaebaja pöördumisel Terviseameti poole, mis on avalikult kättesaadav dokumendiregistris. Kuna artikkel pöördumisele midagi täiendavat ei lisa ja konflikti ei sisalda, siis puudus väljaandel vajadus täiendavalt kaebaja poole pöörduda ja temalt lisakommentaare küsida.

Pressinõukogu